Informace o uzavírkách turistických tras v NP České Švýcarsko

Informace o uzavírkách turistických tras v NP České Švýcarsko

Správa NP České Švýcarsko vydala ke dni 23. dubna 2021 aktuální informaci o dočasně uzavřených turistických cestách na území Národního parku České Švýcarsko. V příloze je i mapka s vyznačením uzavírek, komentář pana ředitele Bendy s odůvodněním, proč byla Správa NP nucena některé turistické cesty na přechodnou dobu uzavřít, a přehledná tabulka aktuálně uzavřených cest. Mapa je zveřejněna také na webu správy NP a bude průběžně aktualizována v návaznosti na aktuální vývoj situace v národním parku. Všechny platné uzavírky na území NP naleznete také na mapovém portálu Mapy.cz, kde jsou informace rovněž průběžně aktualizovány.

Z přehledu vyplývá, že je uzavřen úsek dálkové červené z Mezní Louky směrem k Malé Pravčické bráně. Není možný přístup z Mezní Louky do Divoké soutěsky, ta je přístupna pouze od Mezního můstku. Nelze sestoupit do soutěsek od Růžové a Hájenek. Zelená značka od Šternberku přes Brtnický hrádek do Kyjovského údolí, modrá od Hadího pramene k Panenské jedli, žlutá Divokou roklí k Černé bráně jsou další významné cesty, jež jsou v důsledku kůrovcové kalamity uzavřeny. Kvůli opravě je uzavřen i skalní hrad Šaunštejn (podrobnosti na webu NP ČŠ zde).

Zatím nelze určit datum znovuotevření uvedených stezek. Počítejte prosím s těmito změnami při plánování Vašich túr. Hlavní turistické cíle včetně Pravčické brány, Edmundovy soutěsky a Jetřichovických skal jsou přístupné.