Hřebenovka Českým Švýcarskem dostává reálné obrysy

Hřebenovka Českým Švýcarskem dostává reálné obrysy

České Švýcarsko o.p.s.

Klub českých turistů usiluje dlouhodobě o obnovu tzv. Hřebenovky, jež vznikla v první třetině 20. století a propojila sudetská pohoří při hranici s tehdejším Německem ve směru Praděd – Kralický Sněžník – Velká Deštná – Hvězda – Sněžka – Ještěd – Luž – Studenec – Růžák – Děčínský Sněžník – Klínovec – Aš.

KČT má zároveň v úmyslu tuto trasu postupně v budoucnu certifikovat podle standardů. Nejen v Čechách, ale také v západní Evropě znovu vznikají zážitkové dálkové stezky pro pěší.
 
V regionu nejsevernějších Čech a Labských pískovců požádal Ústecký kraj obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě, jako certifikovanou destinační agenturu, o vytyčení obdobné trasy, a to tak, aby neprobíhala územím nejkratším možným způsobem po hřebenech, ale aby obsáhla co nejvíce významných turistických míst. „Cílem produktu Hřebenovka Českým Švýcarskem je zejména to, aby trasa propojila co nejvíce turistických cílů Lužických hor a Českého Švýcarska. Aby turista navštívil nejen místa dostatečně atraktivní, byť někdy méně známá, obce a města, ale také místa, kde se nacházejí turističtí partneři jako např. hotely a restaurace, regionální výrobci, případně další infrastruktura vhodná k odpočinku“, říká manažerka projektu za ops České Švýcarsko, Dana Vyhnálková.

Hřebenovka

Mapa v plném rozlišení je k dispozici zde jako obrázek JPG (22 MB).

Jarní, podzimní a zimní měsíce trápí nedostatkem turistů leckoho z členů destinačního fondu, restaurace, penziony, hotely, ale také regionální výrobce. Mimosezona je nejenom v regionu Českého Švýcarska turisty málo využívaná a návštěvnost malá. Dlouhodobě se zvedá poptávka podnikatelů po produktu, který by přispěl ke zvýšení počtu návštěvníků právě mimo hlavní letní měsíce a byl pro turisty vyhledávaným a zajímavým cílem.
 
Proto je dobrou zprávou, že byly již intenzivně zahájeny práce na tomto turistickém projektu Hřebenovka Českým Švýcarskem. Cílem projektu je také kvalitně připravit a proznačit dosud neznačené části trasy se strukturou infotabulí pro co nejlepší informovanost o oblasti, kterou turista právě prochází, a o místu, kde se právě nachází. Na trase budou také vybudována zázemí pro turisty na odpočinek a občerstvení. Trasa bude vhodná hlavně pro pěší turisty, ale také v některých úsecích se po ní budou moci svézt i cyklisté a v zimě vyznavači běžeckého lyžování.

Díky kvalitním možnostem zázemí na trase bychom si přáli pozdržet pěšího turistu v oblasti nejenom pár dnů potřebných na rychlý přechod, ale třeba až jeden týden, a získat tak pro ubytovatele a restaurace od turistů co nejvíce dnů jejich přenocování a útraty. Nabídnout chceme také doprovodné služby, jako jsou např. průvodcovské nabídky. Nabízeny budou turistům také zážitkové balíčky, které si budou moci vytvořit dle svých představ a přání.

Samozřejmostí bude také vydání průvodce celou trasou Hřebenovky s informacemi o zajímavých přírodních místech, památkách, sakrálních a stavebních zajímavostech, a také právě info o možnostech stravování, ubytování a zakoupení si čehokoliv na trase a v její blízkosti. Vzorem jsou dobře fungující služby tohoto druhu v zahraničí, které mnoho let osvědčují existenci takovýchto jasně definovaných a marketingově dobře uchopených produktů, jako dobrého řešení pro spokojeného turistu, s využitím restaurací a obsazování lůžek právě v mimosezoně. Pro skvělé fungování bude důležité aktivní zapojení lokálních partnerů jak ze strany obcí a měst, tak i ubytovatelů aj.

Délka Hřebenovky Českým Švýcarskem je přesně 101 km. Trasa spojuje horské Stožecké sedlo, známé jako Šébr, přes novou lávku „cózrovka“ /pojmenovanou podle hlavního aktéra pro vybudování této lávky pana Josefa Zosera/, nad silnicí 9 v Lužických horách, kde prochází hranice Libereckého a Ústeckého kraje, až se skalním městem v Tisé na levém břehu řeky Labe. Nejvyšším bodem na trase je hora Jedlová 774 m n.m. a nejníže položeným místem je město Hřensko 115 m n.m. Podle slov destinačního manažera Jiřího Raka: „Hřebenovka navazuje i na spoje veřejné dopravy, vč. například atraktivního prostoru nádraží Jedlová ukrytého v lesích. Další významné dopravní uzly jsou Jiřetín pod Jedlovou, Krásná Lípa, Kyjov, Jetřichovice, Mezní Louka, Janov, Hřensko, Děčín, Sněžník a Tisá. Jde nám zejména o to, aby turista dostal plný servis včetně možnosti přechod Hřebenovky kdykoliv ukončit a pokračovat třeba někdy příště.“ 

Celá Hřebenovka od Pradědu až k Aši půjde přes pět krajů Česka. Díky tomu dokážeme zaujmout větší cílovou skupinu, a produkt tak bude mít zásadně větší podporu a propagaci.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko plánuje na začátek února 2022 setkání s detailním představením projektu Hřebenovka Českým Švýcarska pro obce a města, pro subjekty a podnikatele na trase a v její blízkosti, pro širokou veřejnost. Setkání proběhne postupně na třech místech podle oblasti a úseku trasy Hřebenovky – v Krásné Lípě, Jetřichovicích a v Tisé. O přesných termínech budeme včas informovat.