Fórum se bude věnovat dopadům kůrovcové kalamity na region Českého Švýcarska a Lužických hor

Fórum se bude věnovat dopadům kůrovcové kalamity na region Českého Švýcarska a Lužických hor

České Švýcarsko o.p.s.

Fórum na téma: Dopady kůrovcové kalamity na region České Švýcarsko a Lužické hory

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K AKCI:

 • ODKAZ NA ŽIVÝ PŘENOS v den konání akce na kanálu youtube, záznam bude následně k dispozici tamtéž
 • Vstup na akci je zdarma a bude vzhledem ke kapacitě sálu umožněn omezenému počtu 50 lidí. Na místě je nutné mít na ústech respirátor.
 • REGISTRACE k účasti na fórum na místě

 


Termín: 3.6.2021 od 9:00 do 11:30 hodin

Místo konání: Krásná Lípa, Dům Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161

Pořadatel: Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko

Forma: moderovaná diskuze za účasti odborníků. 

Účast přednášejících z oblastí: ochrany přírody, lesnictví, státní správy a samosprávy, cestovního ruchu a neziskového sektoru.

Okruhy témat:

 1. Kůrovcová kalamita v našem regionu: aktuální stav v číslech, harmonogram těžby, aktuální uzavírky, (data od spol. Lesy ČR, Správy NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce, Hnutí DUHA).
 2. Intenzivní těžba a devastace krajiny: Rozdíl v péči Lesy ČR vs. Správa NP České Švýcarsko; zásahové a bezzásahové zóny v NP; důvody intenzivní těžby, výjimky
 3. Plán obnovy krajiny po kůrovci. Shrnutí co bude dál? Perspektivy do budoucna; předpokládaný vývoj; dopady kalamity a těžby na krajinu a ekosystém (eroze půdy, schopnost zadržovat vodu, sucho, fauna)
 4. Dopady kůrovcové kalamity na region: cestovní ruch, uzavírání části území, uzavírání tur. stezek, zničený obecní/krajský majetek a komunikace, obraz regionu v médiích, občanské iniciativy, overturismus

Přednášející:

 • Handrij Härtel/Richard Nagel, Správa Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce
 • Jiří Hušek, Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Lužické hory
 • Jan Kolář, město Krásná Lípa, Sdružení pro rozvoj Šluknovska
 • Pavel Rus, Krajské ředitelství Teplice, Lesy České republiky
 • Václav Lidický, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Ministerstvo zemědělství
 • Jan Srb, pivovar Falkenštejn, Destinační fond Českého Švýcarska
 • Jaromír Bláha, Hnutí DUHA
 • Antonín Schubert, obec Modrava, Šumava

Úvodní slovo: Zbyněk Linhart, senátor za Děčínsko, o.p.s. České Švýcarsko

Moderuje: Jan Šmíd, o.p.s. České Švýcarsko

Formát akce: moderovaná diskuze za účasti odborníků

Přednášející na začátku v několika minutách představí problematiku spojenou s dopady kůrovcové kalamity za svůj subjekt a obor (4 minuty). Následně bude akce rozdělena do čtyř tematických bloků. Otázky bude pokládat moderátor v rámci jednotlivých bloků, prostor na diskuzi bude i mezi přítomnými hosty. Předpokládáme dotazy od veřejnosti v místě i přes online kanál.

Vstup na akci: účast veřejnosti do omezené kapacity 50 míst a dále přes online přenos včetně možnosti podávat dotazy online (odkaz na online přenos bude zveřejněn 3 dny před akcí zde na webu). Vstup na akci je zdarma. 

Z důvodu vládních/ministerských nařízení je sál omezen na 50% své kapacity tedy na celkový počet 50 osob. Při vstupu do budovy je nutné mít nasazen respirátor. 

Web akce: www.ceskesvycarsko.cz/kurovec 

Kontakt: ops@ceskesvcarsko.cz 

 


Tisková zpráva: Fórum se bude věnovat dopadům kůrovcové kalamity na region Českého Švýcarska a Lužických hor

Tisíce suchých smrků a následně velkoplošné holiny místo lesa po intenzivní těžbě, změna rázu krajiny, uzavírání turistických cest, ničení obecního majetku, ohrožení podnikatelského prostředí v regionu. To jsou důvody, které vedou aktéry v regionu k potřebě uspořádat fórum věnující se dopadům kůrovcové kalamity ve Šluknovském výběžku a jeho okolí. 

Fórum pořádá obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 9 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Mezi účastníky diskuze nebudou chybět zástupci ochrany přírody, lesnictví, starostové z okolních obcí, zástupci neziskového sektoru, cestovního ruchu i místní podnikatelé. 

“Cítíme potřebu upozornit na důsledky kůrovcové kalamity na region, kde žijeme a působíme formou veřejného fóra. Cílem akce je upozornit na problémy spojené s kalamitou lýkožrouta smrkového a s masivní těžbou v místních lesích. Prostor k diskuzi bude umožněn všem dotčeným stranám, které se problematikou zabývají." doplňuje Jan Šmíd, ředitel o.p.s. České Švýcarsko a zároveň moderátor akce.

Konference se  bude věnovat čtyřem hlavním okruhům. Prvním tématem bude aktuální situace v regionu z pohledu čísel a dat včetně informací o aktuálních uzavírkách či harmonogramu těžby. Intenzivní těžba a devastace krajiny je druhým bodem, za kterým bude následovat otázka následného plánu obnovy krajiny po kůrovci a dopadům na ekosystémy. Závěrečným okruhem jsou dopady kůrovcové kalamity na region a cestovní ruch včetně tématu uzavírání části území a turistických cest. 

Účast na diskuzním fóru již přislíbili zástupci ministerstva zemědělství, Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy Národního parku České Švýcarsko, Hnutí DUHA a společnosti Lesy ČR. Nebude chybět pohled samospráv za účasti starosty Krásné Lípy. O zkušenosti z průběhu kůrovcové kalamity ze Šumavy se podělí starosta obce Modrava. 

Zástupci ochrany přírody i lesního hospodářství si musí uvědomovat a korigovat dopady svých rozhodnutí na život, rozvoj a budoucnost našich obcí. Samosprávy musí být respektovaným partnerem v diskusi. Současný necitlivý přístup je pro nás nepřijatelný.”, podotýká Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa.

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci bude akce v omezeném počtu 50 zájemců přístupná i veřejnosti za dodržení aktuálních podmínek včetně nutnosti používat respirátor. Možnost účasti na fóru na místě je podmíněná elektronickou registrací. Pořadatelé zajistí také online přenos včetně možnosti podávat dotazy elektronicky v průběhu živého vysílání. Další podrobnosti, jména přednášejících i odkaz na registraci jsou k dispozici na www.ceskesvycarsko.cz/kurovec. 

Autor a foto: o.p.s. České Švýcrsko, 21.5.2021