Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

České Švýcarsko o.p.s.

Ohlédnutí za zážitkovými, výukovými programy pro mateřské, základní a střední školy i zájmové organizace.  

Tzv. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v roce 2021:

V loňském roce byly výukové programy pro školy a veřejnost realizovány pozvolna, ještě s ohledem na výjimečnou situaci a omezeními. 
Domluvené a připravené programy započaly později na jaře a ve chvíli, kdy byla omezení zrušena úplně se naučná expozice Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě opět rozehřála dětskými kamarády i dospělými. Ze škol regionu i ze sousedních krajů přijely jak děti z mateřských, základních a středních škol, děti ze speciálních škol se zdravotním hendikepem, tak také např. výjimečná a početná skupina učitelů z celé ČR. 

Celkem bylo tedy zrealizováno 18 programů v interaktivní expozici Domu a v přírodě, kterých se zúčastnilo na 520 dětí z 16 škol a dospělých.

Výukové programy v interaktivní expozici Domu Českého Švýcarska:

Děti se prostřednictvím tematických listů vydávají po stopách přírodovědců, umělců, archeologů i turistů a objevují krajinu Českého Švýcarska. Jejich samostatná práce je doplněna výkladem lektora a zhlédnutím poutavého filmu o Českém Švýcarsku.

Program: Dobrodružná cesta mlynářského tovaryše Pumphuta krajinou Českého Švýcarska 
je vhodný pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. 

Program: České Švýcarsko - život, tajemství, inspirace je určen pro děti z 2. stupně základních škol a střední školy. 

Program: Expedice do hlubin Českého Švýcarska v učebně Domu, pro děti z 2. stupně základních škol. Soutěžní hra družstev v učebně DČŠ, kteří putují po hracím plánu nejzajímavějšími místy našeho regionu.

Výukové programy v přírodě, tzv. outdoorová dobrodružství: 

Outdoor v Kyjovském údolí
Vlčí Hora a z Vlčí Hory do Panského
Jetřichovické toulání
Jedlová a okolí

Jsme velmi rádi, že se školy opakovaně vrací a vyhledávají vyzkoušené či nové programy a pro nás je to impuls, že budeme tuto část naší práce dále rozvíjet a soustředit se na vymýšlení programů do dalšího období.

Odkaz na nabídku stávajících programů naleznete zde

Pro rok 2022 jsme byli nuceni mírně zvýšit cenu programů o nutnou inflaci.

Naše poděkování patří nejen všem školám a zájmovým skupinám, ale také průvodkyni Heleně Doudové, která je velmi důslednou a neúnavnou “parťačkou” dětí, se kterými doslova žije a programy děti baví.

Děkujeme každému jednomu návštěvníkovi a kamarádovi přírody.

Martina Janečková 
EVVO České Švýcarsko o.p.s.