Činnost a úkoly destinačního managementu o.p.s. České Švýcarsko

Činnost a úkoly destinačního managementu o.p.s. České Švýcarsko

Vážení přátelé, obchodní partneři,  členové Destinačního fondu, milí návštěvníci regionu,

předkládám Vám v pár řádcích shrnutí , co je  v současnosti nejpodstatnější v činnosti destinačního managementu o.p.s. České Švýcarsko.

Vycházíme z našich finančních možností a z požadavků našich zakladatelů (Ústecký kraj, Krásná Lípa, Národní park České Švýcarsko, ČSOP Tilia).

Jistě víte, že jsme především jednou ze 4 destinačních společností Ústeckého kraje. S tím je spojena účast na úzce vybraných jednodenních prezentačních akcích v regionu, které mají smysl a kde prezentujeme i Vaše aktivity, včetně regionálních výrobků.

(Tourimusbörse v Bad Schandau je tradiční jarní akcí, kde vystavuje celá řada z Vás. Relativní novinkou je prodejní trh Naturmarkt ve Wehlenu, který se letos koná 1. září. Tam předkládáme naše a Vaše nabídky zájemcům z Drážďan a okolí, akce má návštěvnost zhruba 10.000 osob.)
Prestripy  pro zahraniční novináře koordinujeme s Ústeckým krajem, některé zajišťujeme přímo, některé zajišťuje partner Sven Czastka.

V tomto roce jsme představili klíčový produkt Dráha národního parku, s nímž jsme seznámili i Vás. Krátce shrnuji:

1.      Produkt definuje území Českého (a Saského) Švýcarska, části Lužických hor a Šluknovského výběžku. Toto území obklopuje okruh železničních tratí, vycházející z Děčína jako centra regionu.

2.      Tyto tratě vedou jedinečnou krajinou. Z jejich stanic se dá nastupovat k výletům mimo nejzatíženější cíle národního parku. Jízda vlakem je přitom často sama o sobě už cílem.

3.      Na webových stránkách jsem připravili na 80 tras. Nabízíme tak výletní možnosti v nebývalém rozsahu bez použití auta. Trasy přitom seznamují nejen s přírodou, ale i nabídkami měst na trasách (Děčín, Česká Kamenice, Rumburk, Bad Schandau)

4.      Využití vlaku pro udržitelný cestovní ruch je tak v podmínkách České republiky zcela ojedinělé.

5.      Na zlepšení podmínek jízdy a zvýšení atraktivnosti budeme úzce spolupracovat s dopravcem, který má v této věci rozhodující slovo.

Zajišťujeme propagaci nové horské stezky pro pěší. Forststeig/Lesní stezka je vynikající trail /i česká verze stránek/, která spojuje atraktivní  levobřežní cíle Českosaského Švýcarska – stolové hory v Sasku, skalní město Herkulovy sloupy, Děčínský Sněžník, Ostrov,  Tiské stěny a vede i doposud neznámými místy na státní hranici mezi Zschirnsteinem a Kristiným Hrádkem. Již jsme prezentovali možnost noclehů v bývalých lesních chatách při této stezce. Trasu lze absolvovat i při oddělených  jednodenních krátkých túrách,  které pořádáme.

Můžete se ještě zúčastnit prezentačních tras 15. 9. (oblast Herkulových sloupů a německé strany Ostrovských skal) a 6. 10. (okolí Dolního Žlebu a Zirkelstein). Pokud máte zájem  pro sebe nebo Vaše klienty, spojte se přímo se mnou.

Skalní města Čech je národní produkt podporovaný CzechTourismem a 4 kraji (KH, Lbc, UL, Středočeský). Spoluprací  klíčových destinací Broumovsko (Adršpach aj.), Český ráj a České Švýcarsko řešíme on-line prezentaci produktu jedinečného v evropském rozsahu.  Je to jedna z aktivit, kterou zajišťujeme bez nároku na velké finanční prostředky, s velkým významem pro region a stát do budoucna.

Uvedený výčet nemá nahrazovat popis aktivit naší společnosti a destinačního managementu. Spíše jde o bližší upozornění na relativně nové věci, které by neměly uniknout Vaší pozornosti.

Zcela stručně -  zajišťujeme

1.      provoz tří infostředisek a koordinaci všech středisek regionu

2.      distribuci  map, prospektů a nového kalendáře v celém regionu (nabídku na tradičně žádaný nástěnný kalendář 2020 jste dostali)

3.      marketinkovou spolupráci se Saským Švýcarskem

4.      organizaci turistické dopravy (vlak, autobus) včetně nových tras v přesahu do Lužických hor a Saského Švýcarska (za podpory Správy NP) včetně zmíněné strategie Dráhy NP

5.      nabídku programů pro veřejnost  a firmy pomocí sítě námi školených externích průvodců (ve spolupráci se Správou NP)

6.      vzdělávání EVVO a programy pro školy v přímé součinnosti se Správou NP – aktivita se těší nebývalému zájmu  díky odborným znalostem našich lektorů

7.      Studii potřeb obcí kolem národního parku (jedná se o významnou aktivitu, zohledňující nelehkou situaci obcí na okraji chráněného území)

8.      technickou přípravu dálkové Hřebenovky na území ČŠ, která vede od Pradědu po Aš a bude zajištěna Klubem českých turistů

9.      podporu nově vzniklé destinace Lužické hory  - jedná se o významné synergie s Českým Švýcarskem (podobnost obou destinací v mnoha směrech), které mohou mít užitek pro návštěvníky i obyvatele obou regionů

10.   chod Destinačního fondu Českého Švýcarska

Přímo se můžete obracet na moje kolegy v následujících věcech:

Romana Kořínková

Romana.Korinkova@ceskesvycarsko.cz,+ 420 777 819 913, programy pro veřejnost,  firmy, školy, ubytování v našem Domě ČŠ, nájmy konferenčních místností

Aneta Černovská

Aneta.Cernovska@ceskesvycarsko.cz,+ 420 608 205 198, koordinace informačních středisek

Štěpán Hořeňovský

Stepan.Horenovsky@ceskesvycarsko.cz,+ 420 774 810 577, agenda destinačního fondu, distribuce

Jarmila Judová

Jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz,+ 420 775 552 790, koordinace vzdělávacích aktivit

Těším se na další výbornou spolupráci s vámi. Jsem připraven konzultovat s vámi vše, co považujete za nutné sdělit,  jsem dosažitelný kdykoliv na telefonním čísle + 421 775 552 792 (prosím kromě posledního týdne v srpnu).

Jde nám o společné: udržet Českému Švýcarsku jeho výbornou pozici  mezi  turistickými oblastmi u nás za současného zvyšování kvality služeb v turistické infrastruktuře.  Ta závisí na spolupráci s klíčovými partnery a nacházením zdrojů financování – bez nich jsou jakékoli strategie jen blekotáním, které nikam nevede.  A jsme opět na začátku mého vyprávění: Výše uvedené aktivity zajišťujeme průběžně a pravidelně, bez závislosti na momentální zdroje. I díky vám.

Děkuji

V Českém Švýcarsku dne 13. 8. 2019

Jiří Rak, ředitel