České Švýcarsko není jen léto! Destinace připravuje kampaň na podporu mimosezóny.

České Švýcarsko není jen léto! Destinace připravuje kampaň na podporu mimosezóny.

České Švýcarsko o.p.s.

Destinační agentura České Švýcarsko o.p.s. připravuje ve spolupráci s Ústeckým krajem, místními samosprávami a podnikateli mimořádný projekt, jehož výstupem bude společná propagace regionu Českého Švýcarska jako atraktivní oblasti pro odpočinek a turistiku během jarních a podzimních měsíců. Cílem kampaně je motivovat potenciální hosty Národního parku a okolí, aby přijeli tento unikátní kus přírody objevovat mimo hlavní sezónní měsíce. Kampaň má poukázat na negativní aspekty overturismu během letní sezóny a zároveň ukázat, že na návštěvníky čeká řada kulturních i přírodních zajímavostí, navíc bez davů či nepříjemností s parkováním. 

‚‚Rádi bychom, aby si návštěvníci uvědomili, že plánováním dovolené v mimosezóně pomáhají zmírnit nápor na křehké ekosystémy Národního parku a zároveň podporují lokální ekonomiku, která mimo léto strádá. Unikátnost kampaně tkví v propojení aktérů cestovního ruchu z řad podnikatelů spolu s obcemi a Ústeckým krajem,‘‘ dodává Jan Šmíd, ředitel o.p.s. České Švýcarsko.

Dle dostupných informací se jedná o první destinační projekt v ČR, kdy se podařilo spojit veřejný a soukromý sektor za účelem podpory mimosezónní návštěvnosti. Na projektu spolupracují významní marketéři a specialisté na cestovní ruch. Pro členy Destinačního fondu a partnery proběhne k tematice pracovní seminář, který se koná 1. října ve 14 hodin v Domě Českého Švýcarska. Zájemci se mohou přihlašovat na kontaktním emailu.