Celou zimní sezonu poprvé v historii denně turistickým autobusem do Českého Švýcarska

Celou zimní sezonu poprvé v historii denně turistickým autobusem do Českého Švýcarska

Nové informace o změnách v autobusové dopravě v oblasti Českého Švýcarska pro zimní sezónu!

Veškeré změny nastanou od soboty 12. listopadu 2022. Změny se týkají především linky 434 Děčín-Hřensko-Jetřichovice-Chřibská-Krásná Lípa, v souvislosti s úpravou této linky dochází k drobným změnám také na dalších linkách.

434 – na zimní sezónu jsou připraveny tři páry spojů v celé trase Děčín-Krásná Lípa v časech zhruba 8, 12 a 15 (tj. v cca 9, 13 a 16 v obou směrech u Mezní Louky)

438 – aby nedocházelo k souběhům s nově vytvořenými spoji linky 434, jsou na lince upraveny časové polohy

436 – odpolední spoj z Děčína v 14:40 je veden pouze do Jetřichovic, následně jede do Vysoké Lípy spoj linky 434 směr Děčín (adekvátně tomu je zkrácen také vratný spoj)

404 – spoj v 11:32 z Rumburku je veden pouze do Krásné Lípy, odkud do Doubice navazuje spoj linky 434 v 12:01, obdobně původní spoj v 14:48 z Krásné Lípy do Doubice je nahrazen spojem linky 434 v 15:01 (vratné spoje z Doubice zpět do Krásné Lípy rovněž nejedou)

Nové spoje linky 434 tedy zajistí jednak požadované a dlouho diskutované spojení skrz Národní park po celý rok, stejně tak umožní celoroční spojení Kyjova a Doubice s Krásnou Lípou, do určité míry některé spoje převezmou i funkci stávajících linek, jak je popsáno výše. Ve Chřibské vzniká přestupní uzel mezi linkami 434, 402 Děčín-Varnsdorf a 401 Chřibská-Rumburk-Ebersbach (od prosince 2022 linka 409 Chřibská-Rumburk-Mikulášovice-Dolní Poustevna).

Přiložené jízdní řády (viz dále) jsou sice s platností do 10. prosince 2022 (oficiální konec platnosti jízdních řádů), ovšem se stejným konceptem počítáme i po celé zimní období zimy 2023 (tj. do 31. března 2023). Pro přehlednost posílám jízdní řád linky 434 jen pro zimní sezónu, tj. bez všech dalších spojů a tedy bez omezujících značek. Plánujeme, že v podobném duchu budou jízdní řády také vyvěšeny na zastávkách. O dalších krocích pro jarní sezónu v pracovní dnech Vás budeme informovat následně (dnes linka 434 v pracovních dnech jede pouze v měsících červen-září).

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Ústeckého kraje

Jízdní řády ke stažení:

404

434

436

438