Částečné uzavření lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce

Částečné uzavření lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce

Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.

Přístupná je kratší trasa "A", vedoucí souběžně s Gabrielinou stezkou (tedy úsek od odbočky z červené TZT až po napojení na tutéž značku u altánku.

Delší trasa "B" Rysí stezky čeká na opravu poté, co většinu prvků poškodily stromy vyvrácené nebo zlomené při vichřici v březnu 2019. Kmeny stromů tam zůstaly ležet a vývraty budou v rámci oprav bezpečně integrovány do areálu.