BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA PÁDU KAMENŮ PŘI VSTUPU DO EDMUNDOVY SOUTĚSKY

BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA PÁDU KAMENŮ PŘI VSTUPU DO EDMUNDOVY SOUTĚSKY

Správa NP České Švýcarsko

Při vyústění Edmundovy soutěsky do obce Hřensko počátkem tohoto týdne došlo k pádu zhruba 50 kilogramů těžkého pískovcového kamene na turistickou stezku. Kámen se od cesty odrazil, poškodil zábradlí a dopadl do řečiště Kamenice.

Při následné prohlídce místa skalní četa Správy Národního parku České Švýcarsko nad turistickou cestou konstatovala erozí silně poškozený pískovcový blok o objemu zhruba 4 m3, který se posunul směrem do soutěsky, rozpadá se na menší kameny, ale současně nelze vyloučit zřícení bloku jako celku.

Pracovníci stráže přírody místo po pádu prvního kamene v terénu označili varovnou informací a správa informovala obec Hřensko jako vlastníka cesty s doporučením, aby obec cestu pro veřejnost uzavřela, včetně instalace mechanických zábran.

V příštím týdnu pracovníci skalní čety ze svahu nad turistickou cestou za použití lezecké techniky odstraní menší kameny, aby předešli jejich nahodilému padání. V závislosti na výsledcích dalšího posouzení stability pak v případě nutnosti bude v lednu příštího roku proveden řízený shoz rozpadajícího se skalního bloku.

Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvníkům v současné době nedoporučuje vstup do Edmundovy soutěsky z důvodu bezprostředního nebezpečí úrazu.

Tisková správa zde ->