Aktualizace přehledu uzavřených turistických cest v Českém Švýcarsku ke dni 23. 11. 2021

Aktualizace přehledu uzavřených turistických cest v Českém Švýcarsku ke dni 23. 11. 2021

České Švýcarsko o.p.s.

V regionu Českého Švýcarska jsou v této sezoně (a budou i po prázdninách 2021) uzavřeny některé turistické trasy, zejména z důvodů odstraňování následků kůrovcové kalamity. Informace získáváme od Správy NP, KČT i organizace Lesy ČR.

Zde je přehled z území NP České Švýcarsko (území spravuje Správa NP ČŠ), z CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory (území spravuje s.p. Lesy ČR). 

Je předpoklad, že uzávěra potrvá i nadále během roku 2021, konkrétní data znovuotevření nejsou známa, v případě změn budeme informovat.

Situace se stále mění, nemáme vyčerpávající přehled o stavu cest např. ve Šluknovském výběžku nebo v Lužických horách.

V polovině října 2021 byla obnovena červená TZT v úseku pod Šaunštejnem - Malá Pravčická brána. Na trase byly vyřezány nebezpečné smrkové souše a značkaři provedli vyznačení trasy v původní podobě (tj. kolem přístupových žebříků na skalní hrad). Vlastní hrad však zůstává z důvodu rekonstrukce přístupu nadále uzavřen (předpokládaný termín ukončení prací se posunul na březen 2022). V průběhu probíhajících prací na vrcholové plošině a na přístupových žebřících se počítá pouze s krátkodobými uzavírkami. S firmou provádějící práce na hradě je domluveno, že v případě potřeby krátkodobé uzavírky budou na cestě pracovníci koordinující pohyb návštěvníků.

České Švýcarsko (vč. CHKO Labské pískovce a části CHKO Lužické hory)

 1. Dovolte, abychom vás informovali o dočasné uzavírce turistické trasy pro pěší v úseku Doubice (křižovatka s cyklotrasou č. 3076) - Eustach - Úzké schody - Na Tokání (viz přiložená mapa níže) z důvodu plánovaného lesnického zásahu (odstraňování nebezpečných smrkových souší podél turistické cesty). Zásah se uskuteční ve dnech 23. až 25. listopadu (úterý až čtvrtek). Dodržování zákazu vstupu budou na místě kontrolovat terénní pracovníci správy NP.
 2. Červená značka v úseku Kaple Kny - Koliště - Pohovka do odvolání. Pravděpodobně během soboty, 18. září 2021, došlo na úbočí vrchu Koliště k většímu skalnímu řícení. Událost nahlásili návštěvníci národního parku obsluze turistického informačního střediska v Jetřichovicích. Návštěvníci během vycházky narazili na zcela zasypaný úsek červeně značené turistické trasy E3 mezi Pohovkou a Skalní kaplí Kny. Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů, kameny a písek zasypaly turistickou cestu do výšky zhruba 1,5 metru. Ve svahu se nacházejí další velké skalní bloky, které by se mohly uvolnit a dopadnout na cestu. Místo je neprůchodné. Pracovník strážní služby Národního parku České Švýcarsko v sobotu večer cestu kvůli vysokému nebezpečí úrazu uzavřel. Uzavírka je vyznačena v terénu. V příštích dnech řícení vyhodnotí geolog a pracovníci skalní čety správy parku, kteří navrhnou další postup pro zprůchodnění zavaleného úseku turistické cesty. Místo je nutné obejít, například po značených turistických cestách přes vyhlídku Treppenstein. Ve svahu nad cestou se nacházejí skalní bloky, které se mohou dát do pohybu. Představují vysoké nebezpečí úrazu. Více na webu Správy Národního parku.
 3. Nově od 9/2021 je dočasně (dlouhodobě) přeložena jedna z nejfrekventovanějších turistických tras v centrální části národního parku - modrá z Mezní Louky směr Vysoká Lípa. Viz mapy.cz. Současně s tím stále platí, že z ní není přístup po žluté do Divoké soutěsky.  
 4. Správa národního parku sděluje ke dni 27. 8. 2021 k uzávěře značené cesty Šaunštejn – Malá Pravčická brána:
  Na základě včerejší kontroly nebezpečných stromů na červeně značené turistické trase pod Šaunštejnem jsme dnes rozhodli o jejím okamžitém uzavření v úseku od turistického přístřešku pod hradem k Malé Pravčické bráně. Důvodem je extrémní riziko pádu odumřelých smrkových souší. Situace se zde za necelý měsíc vyvinula, pravděpodobně i v důsledku povětrnostních vlivů a deštivého počasí, bohužel velmi dramaticky a došlo již k pádu několika stromů přímo na cestu.
  O dalším postupu v této záležitosti vás budeme informovat v nejbližších dnech. Tato cesta je zařazena mezi cesty, které budou udržovány v průchozím stavu i za cenu významných zásahů, nicméně s ohledem na její plánovanou uzavírku z důvodu probíhajících prací na rekonstrukci přístupu na skalní hrad, o které jsem vás již před časem informoval, je možné, že bude nakonec uzavřena po delší dobu. Důvodem však v tomto případě nebude zájem ochrany přírody (tj. odumřelé stromy zde nebudou ponechány samovolnému vývoji, jako je tomu např. na jiných uzavřených cestách v NP, ale budou odstraněny), ale právě probíhající práce na skalním hrádku a s tím spojené zvýšené nebezpečí pro návštěvníky. Jakmile to situace dovolí, tj. jakmile budou rizikové stromy odstraněny a pomine riziko ohrožení zdraví návštěvníků v důsledku probíhající rekonstrukce přístupu na hrad, bude cesta znovu otevřena.
  P.S. Malá Pravčická brána zůstává přístupná po červené TZT směrem od Mezní Louky.
 5. Zelená značka z Brtníků na Turistický most. Uzavřena od Soví vyhlídky do údolí Vlčího potoka (dočasně odstraněno turistické značení). Z Brtníků do Kyjovského údolí je možno dojít po modré přes osadu Kopec a údolím Brtnického potoka (a dále např.do Zadních Doubic a do Saského Švýcarska) nebo po cyklotrase 3033 od žluté značky spojující osadu Vlčí Hora a Brtníky. Tato cesta vede přímo k Turistickému mostu v Kyjovském údolí.
  Modré místní značení v úseku Vlčí potok, U Jezevce – Vlčí potok, U skály zůstalo a byly doplněny směrovky s novým aktuálním textem. Bohužel v současné době zde LČR v horní části provádějí těžbu a cesta je jak pro pěší, tak zvláště pro cyklisty obtížněji průchodná, zvláště když zaprší.
 6. Zelená spojka od Vlčí desky k Niedermühle (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Nejbližší přechod do Saska je v Zadních Dubicích.
 7. Dálková modrá z Brtníků do Rynartic je přerušena v úseku Hadí pramen - Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Náhradní trasu nelze realizovat. Okolí Panenské jedle je nyní přístupné jen po modré a zelené ve směru Na Tokání – Panenská jedle – bývalé Zadní Jetřichovice – Mezní Louka a naopak.
 8. Žlutá z Kyjovského údolí do Divoké rokle je uzavřena od začátku klidového území v Divoké rokli k odb. k Černé bráně na rozcestí s taktéž uzavřenou výše zmíněnou modrou. (cesta přechodně uzavřena, neprůchodná). Od rozcestí Hřebec se zelnou nemá smyl po žluté sestupovat na počátek Divoké rokle, neboť je pak nutno vrátit se stejně zpět.
 9. Žlutá od Vysoké Lípy na Mezní Louku je uzavřena v úseku od odbočky pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030 (cesta přechodně uzavřena, možnost obejít po červené přes Malou Pravčickou bránu).
  Ve směru od Mezní Louky je u uzavřeného úseku v místě odbočení od cyklotrasy umístěna směrovka pro obchůznou trasu po červené.
 10. Část dálkové červené od Mezní Louky směrem na Větrovec a Malou Pravčickou bránu (trasa přeložena souběžně se zelenou /směr bývalé Zadní Jetřichovice/ a napojena později zpět na červenou, prodloužení cca 0,5 km). Na Mezní Louce je vedle rozcestníku s turistickými směrovkami tabule s aktuálními přeložkami a uzavírkami tras vedoucích z Mezní Louky.
 11. Je uzavřen průchod Divokou soutěskou ve směru Mezní Louka z horního přístaviště(žlutá). Návštěva Divoké soutěsky je možná jen okruhem ve směru od Edmundovy soutěsky, tj. z Mezního můstku. Odtud pěšky proti proudu Kamenice k dolnímu přístavišti člunů v Divoké soutěsce, plavba tam a zpět bez výstupu člunu u horního přístaviště, a zase pěšky návrat k Meznímu můstku (a dle pokračovat např. do Mezné)
 12. Zelená z Hájenek na Mezní můstek (ve směru od Růžové/Janova) je opět zpřístupněna.
  Cesta je otevřena s výstrahou (Na vlastní nebezpečí). Zároveň se pracuje na zprovoznění obchůzné trasy, která by měla být proznačena a zprůchodněna během září.
 13. Červená z Hřenska směr Pravčická brána: Stezka vedoucí podél silnice na rozcestí Tři prameny je poničena po povodních z 17. července – nutno jít po silnici, pozor na provoz.
  Rovněž stezka od Tří pramenů k Pravčické bráně je v některých úsecích poničena vlivem přívalového deště. Je tudíž nedostupná s kočárky a invalidními vozíky.
 14. Hrad Šaunštejn s vyhlídkami (na červené z Jetřichovic na Mezní Louku) je kvůli rekonstrukci uzavřen do jara 2022
 15. Je uzavřen průchod Pavlininým údolím po dálkové červené od koupaliště v Jetřichovicích do Studeného (nově byla uzávěra prodloužena až do 20. ledna 2022)
 16. Je uzavřen sestup po modré z Rynartic do Pavlinina údolí
 17. Je uzavřen výstup po zelené od koupaliště v Jetřichovicích směr Česká Kamenice (tj. není průchozí cesta z Č. Kamenice do Jetřichovic, nutno volit modrou přes Filipov a Všemily)
 18. Je uzavřen průchod roklí Suché Kamenice po dálkové červené ve směru od rozcestí na silnici u Hřenska směr Arnlotice, ale je průchozí kombinace: Arnoltice – po modré do horní části Suché Kamenice a výstup po červené do Labské Stráně a na Belvede
 19. V oblasti modře značené trasy Zelený kříž - Trojboká kaple –Zlodějská cesta - Tanečnice je velmi špatná situace v důsledku těžby, často neprůchodné, bez značení.
 20. Nově je uzavřen úsek zelené TZT od Mezní Louky, směřující po odbočení dočasné červené do Hlubokého dolu (viz příloha). Nebezpečný úsek je možné obejít po červené TZT a cyklotrase č. 3030. V tomto úseku je rovněž  dočasně zrušeno značení, a nebude zde tedy probíhat pravidelná kontrola nebezpečných stromů.

Situace kolem Hrazeného k severní straně směrem Šluknov je již v pořádku. Byla tam horší průchodnost nové žluté trasy v úseku Na Číhané – Knížecí, po upozornění LČR reagovaly a situace by měla již být dobrá. Na nové žluté značce poblíž státní hranice u Fukova byla ukončena těžba a následně bylo doplněno turistické značení. Nejhorší situace je na modré značce Zelený kříž – Tanečnice. K obnově poškozeného značení dojde až v měsíci září.

Bližší údaje naleznete také na mapy.cz a na www.npcs.cz/bezpecnost.

Saské Švýcarsko

V Zadním Saském Švýcarsku mezi údolím Křinice, Winterbergem, Zeughausem a Hinterhermsdorfem je uzavřena řada cest, včetně přístupové cesty z Neumannmühle na Zeughaus, včetně Křinické cyklostezky podél Křinice od odbočky ze silnice Bad Schandau -Hinterhermsdorf k Zadním Jetřichovicím. Z důležitých pěších cest je zachována dálková trasa Lichtenheiner Wasserfall -  Kuhstall – M. Winterberg (vyhlídky do Malého Zschandu) – Velký Winterberg – Schmilka, hlavní cesta Bad Schandau – Schrammsteine – Velký Winterberg , všechny výstupové cesty ze Schmilky do skal.

Zcela aktuálně jsou všechny uzávěry v Saském Švýcarsku uvedeny na https://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/aktuelles/wegeservice-und-wegeinfo/.

V případě změn nás prosím informujte na email: jiri.rak@ceskesvycarsko.cz

České Švýcarsko