14.2. proběhl rozšířený Poradní sbor Destinačního fondu

14.2. proběhl rozšířený Poradní sbor Destinačního fondu

Andrea Kadlecová
Destinační Fond Českého Švýcarska, logo
Poradní sboru Destinačního fondu
Poradní sbor Destinačního fondu

14. února se v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska konal rozšířený Poradní sbor Destinačního fondu


Dne 14. února se v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska konal rozšířený Poradní sbor Destinačního fondu, na kterém prezentovali své výstupy Správa NP České Švýcarsko, Ústecký kraj, Hřensko a OPS České Švýcarsko.

Vytvořili jsme nejen pro členy DF komunikační platformu, díky které byl prostor obracet se na jednotlivé aktéry cestovního ruchu se svými otázkami.

Na setkání byly shrnuty dopady uzavření těch nejdůležitějších highlightů a zároveň byla představena opatření, která by měla zmírnit tyto uzavírky - alternativní trasy, shuttle busy, navigační systém v terénu i mapy. Poté následovala diskuze, ve které většina z Vás vyjadřovala své obavy a obracela se na Správu NP. Zazněla slova o nečinnosti Správy NP ve zpřístupňování cest, nejen díky požáru, ale také díky kůrovci, o neexistenci harmonogramu prací či jakémukoliv plánu do budoucna.

Poradní sbor Destinačního fondu 02, Bc. Jan Šmíd, ředitel České Švýcarsko o.p.s.
Jan Šmíd,
ředitel České Švýcarsko o.p.s.
Poradní sbor Destinačního fondu 03, Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Mgr. Jiří Řehák,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Poradní sbor Destinačního fondu 04, Ing. Petr Kříž, ředitel NP České Švýcarsko
Ing. Petr Kříž,
ředitel NP České Švýcarsko

Během celého setkání byl pořizován zápis, který bude v nejbližších dnech zveřejněn.