Vydejte se po stopách loupežníka

Vydejte se po stopách loupežníka

Lucie Hotařová, Andrea Kadlecová, 09.05.2023

Díky šikovným rukou žáků středních škol vznikl výjimečný projekt - naučná stezka.

Křtíme

V pátek 21. 04. 2023 jsme společně s významnými osobami a autory, kteří se podíleli na vzniku nové naučné stezky, pokřtili informační cedule, přestřihli slavnostní pásku a tak ji otevřeli také veřejnosti. 

Stříhání pásky

A co že to je za novou naučnou stezku? Stezka s názvem „Po stopách loupežníka“ vznikla v rámci přeshraničního projektu „Dva jazyky – Jeden region“. Zní to neuvěřitelně, ale vznikla během dvou týdenních setkávacích workshopů s názvem „Tvoříme společně“, díky šikovným rukám žáků středních škol. U německého partnera Hillersche Villa a u nás v Českém Švýcarsku probíhaly kreativní dílny, ve kterých ve smíšených česko-německých skupinách pracovali žáci na společném projektu – naučné stezce.

Kreativní dílny

Do těchto dvou volně na sebe navazujících týdnů byly zapojeny odborné střední školy: Berufliches Schulzentrum Löbau a SOŠ Varnsdorf. Po oba týdny žáci pracovali na vytváření nové naučné stezky v okolí Vlčí hory (u Krásné Lípy). Dřevařská dílna vytvořila sochy, lavičky a dřevěné prvky, které naučnou stezku provází. Mediální dílna natočila filmy, které pojednávají o událostech tradujících se na daném území, o loupežnících Raschauerovi a Pumphutovi. Třetí dílna vytvářela texty informačních desek a cedulí, pracovala na grafických podkladech k jednotlivým zastavením, včetně tvorby pracovních listů. 

Mediální dílna

Součástí naučné stezky jsou webové stránky www.loupeznikova stezka.eu, které Vás povedou celou stezkou, jelikož je interaktivní. Součástí informačních destiček na jednotlivých zastaveních jsou QR kódy, které odkazují právě na webové stránky. Před tím, než tuto unikátní naučnou stezku navštívíte, zastavte se pro pracovní listy v informačním středisku v Krásné Lípě a načtěte si první QR kód. Pokud vyplněné pracovní listy odnesete zpět do informačního střediska, získáte vstup do interaktivní expozice Domu Českého Švýcarska. 

Interaktivní stezka

stezka

Projekt „Dva jazyky – Jeden region“ byl financován z Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. Projekt byl realizován v letech 2021-2022 ve spolupráci s Hillersche Villa (Zittau), Geoparkem Ralsko o.p.s. (Mimoň) a námi, Českým Švýcarskem o.p.s. (Krásná Lípa).

loga