Co by bylo České Švýcarsko bez Jiřího Raka…

Co by bylo České Švýcarsko bez Jiřího Raka…

Kdo Jiřího znáte, víte, že ač Pražák, Českosaské Švýcarsko miluje a zná skrz naskrz natolik, jakoby byl odjakživa odsud. Vedle Českosaského Švýcarska miluje také mapy, jízdní řády, dopravu, němčinu, historii a toulání se krajinou. A toto všechno se zúročilo působením a aktivitami Jiřího v regionu, jejichž intenzita v příštích letech trochu poleví, a proto si dovolujeme následující malou reflexi.

Jezdit poznávat Labské pískovce a místní divokou krajinou plnou historických tajuplných stezek začal Jiří už od dětství, nejprve s otcem, poté samostatně. A i když tady nebyl osobně, coural po regionu symbolicky ve starých i nových mapách, které umí výborně číst. Význam pro jeho vztah s regionem měl i několikatýdenní pobyt v jetřichovické ozdravovně, kam Jiřímu jako tehdy hubenému dítěti předepsali lékaři ozdravný pobyt. A Jiří zde nejen zesílil, ale odnesl si i silný vztah k charakteru místní krajiny.

Když přeskočíme léta komunismu (a Jiřího dospívání) a přesuneme se do období počátku budování věhlasu Českosaského Švýcarska jako rodícího se turistického regionu, kterýžto proces si vzala na starost obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, dostal se s ní Jiří poprvé do kontaktu někdy kolem roku 2004, kdy se zúčastnil fotografické soutěže o nejlepší snímky přírody a krajiny Českosaského Švýcarska. Že to byla soutěž určená dětem, Jiří tehdy snad ani nezaregistroval.

Tato vášeň neznající hranic zaujala i tehdejšího ředitele OPS, Marka Mráze, který začal s Jiřím komunikovat a konzultovat budoucí rozvoj regionu a turismu. Jak z Jiřího pokaždé pršely nové a nové originální  nápady na budoucí rozvoj regionu a na uchopení spolupráce v něm, a jak se stále zřetelněji vyjevovala jeho neuvěřitelně detailní znalost regionu, stejně jako bezvadná znalost němčiny, bylo jasné, že tohoto člověka musíme dostat sem do regionu natrvalo.

A tak se i podařilo v roce 2005, kdy Jiří do Českého Švýcarska, o.p.s. nastoupil. A začaly se dít věci. Rozjela se do té doby těžko představitelná spolupráce s Německem, zejména s Turistickým svazem Saské Švýcarsko, která vyvrcholila ustavením dnes již běžně vnímané přeshraniční turistické destinace Českosaské Švýcarsko s jedním společně sdíleným logem a grafickým designem. Použít zrcadlově obrácené logo regionu Saské Švýcarsko i pro území Českého Švýcarska byl právě Jiřího nápad.
 
Jako znalý a vtipný průvodce provedl kouzelnou přírodou Saského Švýcarska, ale mnoha saskými městy v čele s Drážďany, stovky českých turistů, stejně jako provedl stovky turistů německých zase Českem. Pokud někdo významně přispěl k česko-německému porozumění a sbližování mezi těmito národy, byl to právě Jiří.

Rak

Do agendy OPS nástupem Jiřího přibyla také turistická doprava. Díky jeho vizím a činorodosti se pomocí projektů začaly zavádět nové turistické linky, včetně linky národním parkem, které nově propojovaly atraktivní body v regionu, nebo došlo k zavedení turistické železniční dopravy na trati Rumburk - Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice. Dodnes mnoho místních linek a spojů - vlakových, busových, lodních… - jezdí po Českosaském Švýcarsku a i přeshraničně právě a jen díky aktivitám Jiřího, stejně jako díky němu máme k dispozici například přeshraniční jízdní řády nebo projekt Dráha národního parku.
 
Jiří také vymyslel a prosadil mnoho nově značených turistických tras. Přispěl k mnoha oceněním, která region a společnost získaly, jako nejlepší turistický produkt (např. Tramvají do skal, jeden z mnoha produktů vymyšlených Jiřím), nejlepší infocentrum nebo získání titulu excelentní destinace. V roce 2008 stál u založení Destinačního fondu na rozvoj šetrného cestovního ruchu v regionu, který dodnes sdružuje desítky členů, od samospráv po podnikatele. Kdo jiný než Jiří, jako jeden z největších znalců regionu, znalý zde každého kamene, by mohl být spoluautorem knihy „Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko“? A mohli bychom pokračovat…
 
Jako významnou osobnost ocenilo Jiřího Raka v srpnu 2020 Město Krásná Lípa u příležitosti oslav 150 let od povýšení Krásné Lípy na město. V stejném roce také senátor Zbyněk Linhart ocenil Jiřího Raka za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska, neboť „České Švýcarsko je zejména díky jeho aktivitám za posledních 15 let v oblasti cestovního ruchu, turistické dopravy a přeshraniční spolupráce se saskými partnery jednou z vůbec nejlépe fungujících a hodnocených turistických oblastí v České republice“.
 
Jiří s koncem letošního února končí se svým plným nasazením ve prospěch regionu Českosaské Švýcarsko. Neloučíme se úplně. Budeme se zde stále vídat, čemuž jsme moc rádi, jen ne už tolik intenzivně, s čímž se všichni budeme muset nějak vyrovnat.

Jiří, děkujeme za vše. A myslíme si, že jednou ponese Tvé jméno nejedna ulice, nejedno nádraží, nejedna vyhlídka či nejedna stezka v regionu Českosaského Švýcarska. Neboť „Nádraží Jiřího Raka“ nebo „Hřebenovka Jiřího Raka“ budou jen takovým malým poděkováním za to, cos pro region udělal a co věříme, že ještě uděláš.  


Fenomenálního Jiřího a jeho příběhy si můžete poslechnout i v podcastu Obrysy Českého Švýcarska. 

České Švýcarsko