Chřibský akvadukt – zapomenutá dominanta 
na pomezí Českého Švýcarska a Labských pískovců

Chřibský akvadukt – zapomenutá dominanta 
na pomezí Českého Švýcarska a Labských pískovců

V hlubokém údolí Chřibské kamenice pod městem Chřibská se nachází unikátní technická památka, která však zatím není turistům příliš známa. Jde o Chřibský akvadukt. Stejně jako popularita návštěvy sousední Chřibské, roste i návštěvnost samotného akvaduktu. 

HISTORIE

Akvadukt z roku 1886 býval součástí důmyslného systému využití vodní energie – přiváděl vodu říčky Chřibské Kamenice pomocí dlouhého náhonu do tkalcovny Floriana Hübela v Dolní Chřibské vybudované mezi lety 1884-1894. Voda proudila korytem širokým asi jeden metr od odběrného objektu na toku Chřibské Kamenice. Odtud byla voda vedena korytem v délce asi 250 m k prvnímu krátkému tunelu vytesaném ve skále. Následně překonává vodní tok dvouobloukovým kamenným akvaduktem. Po dalším úseku náhonu byla voda vedena asi 140 m dlouhým kamenným tunelem, ústícím v areálu bývalé továrny. Celková délka soustavy je asi 800 m.

 

Továrna

Hübelova továrna ve 30. letech 20. století kdy sloužila jako rekreační objekt

 

Provoz továrny byl ukončen za Velké hospodářské krize. Budova továrny pak sloužila jako depozitář přírodovědeckých sbírek Národního muzea. Po vyklizení sbírek v osmdesátých letech budova továrny v roce 1996 vyhořela a poté byla zbořena. Zatímco textilní továrna byla nenávratně ztracena, vodní náhon s akvaduktem a tunely byl dne v roce 1991 prohlášen kulturní památkou a dodnes jsou pozoruhodně zachované přesto již téměř sto let neslouží svému původnímu účelu.

Akvadukt je volně přístupný a s trochou opatrnosti lze nahlédnout i do obou tunelů. Díky svému umístění v krásném údolí Chřibské Kamenice na pomezí národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se jistě brzy stane významným cílem turistů i místních a jednou z turistických dominant města Chřibská.

Tunel1Tunel2

Dlouhý a krátký tunel, které jsou součástí díla

 

Přístup pro turisty:

  • Autem lze zaparkovat na malém parkovišti mezi skalami přímo nad akvaduktem.
  • K akvaduktu nevede značená turistická stezka, ale lze jít z náměstí ve Chřibské po zelené značce směr Stodolec a dále po silnici směr Rynartice. Celkem 3,5 km.
  • Cyklisté mohou přijet po cyklotrase č. 3052.
  • Lze využít také autobusovou dopravu, vč. turistických autobusů Českého Švýcarska, a vystoupit na zastávce Chřibská - Na Potocích.

 

Text a foto: Tomáš Kolařík 

 

 

České Švýcarsko