Destinační fond

Destinační fond

Destinační fond (DF) je komunikační a rozvojová platforma, která sdružuje aktéry cestovního ruchu, státní správu, územní samosprávy a orgány ochrany přírody v podobě fyzických i právnických osob. DF představuje společný finanční zdroj pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, do kterého přispívají členové z regionu Českého Švýcarska. Účelem DF je propagace a vzájemná diskuze nad důležitými otázkami destinace České Švýcarsko mezi zainteresovanými členy.

Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska (PDF)
platná od 1. 1. 2022

 

Členství v Destinačním fondu pro:

Soukromé subjekty

Členství v Destinačním fondu pro soukromé subjekty je formou participace na komunikační a rozvojové platformě, která sdružuje podnikatele, firmy a neziskové organizace v regionu Českého Švýcarska za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti.

Nabídka členství

Vyberte si úroveň členství podle svých možností a preferencí z níže uvedené nabídky. V každé úrovni je zahrnuto odlišné plnění, které člen zaplacením ročního příspěvku získává v průběhu roku. Cena členství je uvedena v příloze. Od roku 2023 se cena vždy vypočítává jako cena platná pro předchozí rok + 3% z této částky.

Přehled výše ceny příspěvku bez DPH
Členství 2022 2023 2024 2025
MINI 5 990 Kč 6 170 Kč 6 355 Kč 6 545 Kč
STANDARD 14 990 Kč 15 440 Kč 15 903 Kč 16 380 Kč
PREMIUM 24 990 Kč 25 740 Kč 26 512 Kč 27 307 Kč

Mimo vstupenky do elitního “gentleman's clubu” Destinačního fondu Českého Švýcarska získáváte automaticky i zajímavé plnění spojené s konkrétní úrovní - MINI, STANDARD nebo PREMIUM. Členstvím současně podporujete rozvoj klíčových aspektů udržitelného cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska, jmenovitě:

  • Rozvoj turistické dopravy
  • Přeshraniční spolupráci destinací
  • Koordinaci značení a budování turistických cest
  • Podpora informační sítě pro turisty a výletníky
  • Rozvoj lokální mikroekonomiky prostřednictvím podpory regionálních produktů
  • Vzájemná marketingová podpora členů

 

1

 

2

3

4

Obce a města

Členství v Destinačním fondu je formou participace obcí a měst na komunikační a rozvojové platformě, zřízené za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti.

Nabídka členství

Výše příspěvku do DF pro obce a města je odstupňována dle počtu obyvatel, viz tabulka níže. Od roku 2023 se cena vždy vypočítává jako cena platná pro předchozí rok + 3% z této částky.

Mimo plnění, které je zobrazeno přehledně ve sloupci, je Destinační fond platformou s výrazným morálním přesahem. Z jeho činnosti benefitují jak obyvatelé obcí a měst, tak také podnikatelé, firmy, zaměstnanci v oboru cestovního ruchu a v neposlední řadě i návštěvníci destinace.

Přehled výše ceny příspěvku bez DPH
počet obyvatel 2022 2023 2024 2025
do 2999 15 000 Kč 15 450 Kč 15 914 Kč 16 391 Kč
3000 -  9999 24 000 Kč 24 720 Kč 25 462 Kč 26 225 Kč
10 000 - 19 999 41 000 Kč 42 230 Kč 43 497 Kč 44 802 Kč
20 000 - 79 999 68 000 Kč 70 040 Kč 72 141 Kč 74 305 Kč
nad 80 000 83 000 Kč 85 490 Kč 88 055 Kč 90 696 Kč

 

obce

Kontaktní osoba

temp Andrea Kadlecová
+420 777 819 917
andrea.kadlecova@ceskesvycarsko.cz

 

Poradní sbor

Markéta Lakomá, vedoucí městského informačního centra Děčín 
Jitka Voglová, starostka obce Srbská Kamenice 
Jan Papajanovský, starosta města Česká Kamenice 
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa 
Roman Forfera, starosta obce Rybniště
Marek Kny, starosta obce Jetřichovice 
Zdeněk Pánek, starosta obce Hřensko
Emil Bláha, majitel wellness penzionu a restaurace Balnika Mikulášovice 
Jaroslav Novotný, společnost Event Time s.r.o. Děčín
Martin Růžička, společnost Nobilis Tilia Vlčí Hora 
Jiří Dužár, společnost Bohemian Coffee House Rumburk
Sven Czastka, společnost Active Point Děčín 
Vít Slezák, společnost Northern Hikes Děčín 


O čem jsme jednali

24. února 2022 - zápis ke stažení

2. září 2021 - zápis ke stažení

19. ledna 2020 - zápis ke stažení

Share

Saxon-Bohemian Switzerland