Na území národního parku hrozí riziko pádu stromů. Některé cesty jsou uzavřeny.

Na území národního parku hrozí riziko pádu stromů. Některé cesty jsou uzavřeny.

Správa NP České Švýcarsko

Správa NP České Švýcarsko upozorňuje:

Vážení návštěvníci, na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým.

Važte si svého zdraví a dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku.

Mějte na paměti, že do přírody a do lesů vstupujete na vlastní nebezpečí. Správa národního parku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil. (Viz § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Aktuální omezení vstupu:

  • Na několika desítkách míst na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce platí dočasná omezení vstupu z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků. Dopřejte jim, prosím, klid!
  • Skalní hrad Šaunštejn kvůli rekonstrukci přístupu uzavřen do listopadu 2021.

Přechodně uzavřené turistické cesty v NP České Švýcarsko (z důvodu bezprostřední hrozby pádu smrkových souší):

  • Hadí pramen - Panenská jedle (modrá TZT)
  • Hřebcový důl (Divoká rokle) - Černá brána (žlutá a navazující modrá TZT)
  • Písečná brána - údolí Vlčího potoka (okolo Brtnického hrádku, zelená TZT)
  • Mezní Louka - cyklotrasa 3030 (červená TZT)
  • křižovatka pod Šaunštejnem - cyklotrasa 3030 (žlutá TZT)
  • Niedermühle - Vlčí deska (zelená TZT)
  • údolí Soorgrund k hornímu přístavišti Divoké soutěsky (žlutá TZT)
  • Hájenky - Mezní můstek (zelená TZT)

Dočasně uzavřené turistické trasy v NP České Švýcarsko, stav k 23. 4. 2021

1 - Mezní Louka - Dubák; lze obejít po zelené TZT a cyklotrase č. 3030
2 - Panenská jedle – Hadí pramen; včetně odbočky k Černé bráně
3 - Písečná brána – Vlčí potok; včetně odbočky k Brtnickému hrádku
4 - U Vlčí desky – Niedermühle; přechod do NP Saské Švýcarsko
5 - Hájenky – Mezní můstek
6 - Mezní Louka – Vysoká Lípa; možno obejít po cyklotrase č. 3030 a dále po červené TZT
7 - Divoká soutěska – Soorgrund
8 - Hřebec – Černá brána odbočka

Více podrobností na webu NPČŠ zde


Mimo uvedené uzavírky nabízí region Českého Švýcarska dostatek dalších atraktivních cílů a cest.

Podrobnosti na našem webu v sekci Výlety nebo Zážitky: www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety 

Aktuální informace Vám také sdělí zaměstnanci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko na těchto kontaktech:

Turistické informace: +420 775 552 789, informace@ceskesvycarsko.cz 

Otevírací doba informačního střediska v Krásné Lípě je dostupná na stránce Dům Českého Švýcarska.