Velký rybník

Priorita (od největší po nejmenší)
300

Velký rybník

Popis

Mezi Krásnou Lípou a Rybništěm, v široké podmáčené nivě, leží rybník, který svému názvu dělá čest.

Dříve se jmenoval Bernsdorfský, ale jméno Velký je příhodnější – jde totiž o vůbec největší vodní plochu Děčínska. Je vyhlášen přírodní rezervací se zvláštním zřetelem na ptactvo. Během vegetativně aktivní části roku tu napočítáme na dvě stě druhů ptáků, z nichž některé se tu zastavují při tahu, jiní tu i hnízdí.

Dobrá – ale co v zimě? Když břehy rybníka pokryje sníh, zbude jen skrovný počet ptačích druhů. A přece je procházka k Velkému rybníku nádherná. Teprve nedávno byl totiž z Krásné Lípy vytyčen a upraven pozoruhodný a nikoli běžný turistický okruh. Je zaměřen na vozíčkáře a je v mnohém průkopnický, jde totiž o první certifikovanou vozíčkářskou trasu.

V době, kdy krajinu zalehne sněhový příděl, mohla by celá trasa ležet ladem, ale nemusí! Vydat se po značené trase napříč bělostnými loukami, po zmrzlých březích rybníka, kolem mokřadů, na nichž sníh mizí a stává se vodou, sledovat unavené slunce jak se líně koupe ve stříbřité hladině a vítr, jak mimoděk čechrá křídla potápkám a žene po vodě drobné vlnky… Samota a klid. Ticho a čirá příroda. Balzám na nervy. Z Krásné Lípy se k Velkému rybníku dostanete po Hraniční cestě přes louky s nádhernými výhledy na Vlčí horu, Dymník i panorama Lužických hor, pak Štěrkovou alejí – s možností krátce odbočit k altánu u pramenů Křinice, a pak už k zasněženým břehům. Když se oči dosyta napasou na lehce zčeřené hladině, je možné se jinou cestou vrátit do Krásné Lípy nebo dojít po trase dál až do Jiřetína pod Jedlovou.

Otvírací doba

Přístupné celoročně