Šluknov - Křížový vrch a křížová cesta

Šluknov - Křížový vrch a křížová cesta

Město
Šluknov
PSČ
40777
14
51.0036925
14.4525992
2
1
0
51.00369250
14.45259920

Křížový vrch s křížovou cestou

se nachází v jižní části města v ulici Křečanské. Celý areál je součástí městské památkové zóny, vlastní objekty křížové cesty jsou památkově chráněny a jádro areálu je vymezeno jako chráněná plocha.

Areál Křížového vrchu tvoří plnohodnotný a samostatný celek s významem z hlediska kunsthistorického, regionálně historického a náboženského. Přestože jeho jednotlivé stavby vznikaly v různých časových obdobích, držely se prvotního úmyslu - vytvořit obyvatelům města důstojný prostor pro každoroční připomínku pašijových událostí.

Úmysl zřídit na Křížové hoře křížovou cestu je pověstí svázán se jménem obchodníka Antona Drößela. Ten si údajně po svém návratu z vandru předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. K prvním úpravám mělo dojít v roce 1738, ale vysvěcení cesty je datováno až kolem roku 1756.

Součástí křížové cesty je dvanáct zastavení, jejichž výstavba a obnova byla financována různými dárci, jak o tom mimo jiné svědčí fundační nápisy na zastaveních. Dále při vstupu do areálu se nachází trojice kaplí - kaple Poslední večeře Páně, kaple Žaláře Krista a kaple Bičování Krista.

Kaple Poslední večeře Páně byla zřízena roku 1873 vdovou Marií Annou Weber a její stavba stála více jak 1000 zlatých. Vysvěcena byla 29. září téhož roku litoměřickým biskupem Augustinem Paulem Wahalou.

Kaple Bičování byla zřízena v roce 1926 panem Wilhelmem Hillem s manželkou a v témže roce 28. března byla kaple vysvěcena P. Wilhelmem Franzem Christianem Rudolfem.

O třetí z uvedených kaplí, kapli Žaláře Krista, se nepodařilo archivní rešerší nic zjistit.

Dalšími kaplemi na Křížové hoře jsou kaple Božího hrobu a na samém vrcholu kaple Kalvárie.

Součástí křížové cesty je i Getsemanská zahrada, umístěná při vstupu do areálu pod svahem. V zahradě nalezneme pískovcové sochy ležících apoštolů sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana, dále klečícího Krista a anděla s kalichem.

V areálu najdeme také pomník padlým a nezvěstným z pruské a 1. světové války, památníček Fridrichu Schillerovi a tři stromové aleje.

Celková rekonstrukce areálu probíhala v letech 1998 - 2005. Znovuvysvěcení proběhlo 10.9.2005.

Aktuality z Českého Švýcarska

Křížový vrch s křížovou cestou

se nachází v jižní části města v ulici Křečanské. Celý areál je součástí městské památkové zóny, vlastní objekty křížové cesty jsou památkově chráněny a jádro areálu je vymezeno jako chráněná plocha.

Areál Křížového vrchu tvoří plnohodnotný a samostatný celek s významem z hlediska kunsthistorického, regionálně historického a náboženského. Přestože jeho jednotlivé stavby vznikaly v různých časových obdobích, držely se prvotního úmyslu - vytvořit obyvatelům města důstojný prostor pro každoroční připomínku pašijových událostí.

Úmysl zřídit na Křížové hoře křížovou cestu je pověstí svázán se jménem obchodníka Antona Drößela. Ten si údajně po svém návratu z vandru předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. K prvním úpravám mělo dojít v roce 1738, ale vysvěcení cesty je datováno až kolem roku 1756.

Součástí křížové cesty je dvanáct zastavení, jejichž výstavba a obnova byla financována různými dárci, jak o tom mimo jiné svědčí fundační nápisy na zastaveních. Dále při vstupu do areálu se nachází trojice kaplí - kaple Poslední večeře Páně, kaple Žaláře Krista a kaple Bičování Krista.

Kaple Poslední večeře Páně byla zřízena roku 1873 vdovou Marií Annou Weber a její stavba stála více jak 1000 zlatých. Vysvěcena byla 29. září téhož roku litoměřickým biskupem Augustinem Paulem Wahalou.

Kaple Bičování byla zřízena v roce 1926 panem Wilhelmem Hillem s manželkou a v témže roce 28. března byla kaple vysvěcena P. Wilhelmem Franzem Christianem Rudolfem.

O třetí z uvedených kaplí, kapli Žaláře Krista, se nepodařilo archivní rešerší nic zjistit.

Dalšími kaplemi na Křížové hoře jsou kaple Božího hrobu a na samém vrcholu kaple Kalvárie.

Součástí křížové cesty je i Getsemanská zahrada, umístěná při vstupu do areálu pod svahem. V zahradě nalezneme pískovcové sochy ležících apoštolů sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana, dále klečícího Krista a anděla s kalichem.

V areálu najdeme také pomník padlým a nezvěstným z pruské a 1. světové války, památníček Fridrichu Schillerovi a tři stromové aleje.

Celková rekonstrukce areálu probíhala v letech 1998 - 2005. Znovuvysvěcení proběhlo 10.9.2005.