Bezplatná doprava platí do odvolání

Bezplatná doprava platí do odvolání

Ubytovací vouchery a doprava zdarma

V souvislosti s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko se vedení Ústeckého kraje rozhodlo podpořit obnovu turistického ruchu v této oblasti. Návštěvníkům, kteří se ubytují v Českém Švýcarsku, bude nabídnuta bezplatná jednodenní síťová jízdenka DÚK na každý den pobytu. 

BEZPLATNÁ DOPRAVA

BEZPLATNÁ DOPRAVA platí do odvolání


Jak funguje bezplatná doprava, tzv. DUKpass?

Logo DÚKapka DÚKpass, neboli poukaz pro cestování zdarma, je poukaz s vygenerovaným QR kódem, který návštěvníkovi vystaví ubytovatel zapojený do systému bezplatné dopravy. Tento QR kód pak návštěvník naskenuje do aplikace DÚKapka a získá tak zdarma celodenní síťovou jízdenku na každý den pobytu, včetně dne příjezdu. Jízdenka zdarma platí pro návštěvníky, kteří stráví v destinaci České Švýcarsko minimálně 2 dny.

Aplikaci DÚKapka si stáhněte do mobilního telefonu:

Jednoduchý návod na uplatnění QR kódu z voucheru v aplikaci DUKapka

Nejprve požádejte poskytovatele ubytování o poukaz na bezplatnou dopravu (DÚKpass).

Návod - DÚKapka, PDF

Návod - DÚKapka

Od kdy je akce spuštěna a kde je možné dopravu zdarma uplatnit?

Akce je spuštěna od 1. listopadu 2022 a platí do odvolání. Za každý den ubytování obdrží návštěvník jednu celodenní síťovou jízdenku, kterou může využít v autobuse, vlaku či na přívoz. Denní jízdenku je možné využít nejen na území destinace České Švýcarsko, ale po celém Ústeckém kraji resp. všude tam, kde platí tarif DÚK včetně např. kyvadlové dopravy Janov-Hřensko-Hřensko, Mezná (Shuttlebus), Kamenického Šenova, Dubé, Kralup nad Vltavou nebo Rakovníka. Návštěvník má také možnost využít dopravu zdarma v tarifní zóně DÚK již při cestě do Českého Švýcarska, pokud s předstihem požádá ubytovatele, který mu vygenereuje QR kód na den příjezdu.

Tarifní mapa destinace České Švýcarsko, kde je možné získat dopravu zdarma

Tarifní mapa destinace České Švýcarsko

Další důležité informace:

  • DÚKpass dospělí - je vydáván všem osobám starším 18 let.
  • DÚKpass dítě - je vydáván všem osobám od 6 let do 18 let (do 6 let věku cestují děti zdarma)
  • ubytovatel může generovat voucher jako celek pro skupinu ubytovaných (max. 6 osob) nebo voucher pro konkrétní osobu. Pokud si skupina ubytovaných aktivuje všechny vouchery na jednom mobilním zařízení, musí vždy cestovat společně, tj. nemůže jeden ubytovaný cestovat směrem A, a druhý ubytovaný směrem B. Ideální je, aby si každý ubytovaný aktivoval QR kód na svém mobilním zařízení. To umožňuje, že skupina může cestovat společně, ale může se i rozdělit.

Pokud máte dotazy, prosím obracejte se na nás na e-mailu: @email
nebo na infolince: +420 775 55 27 89 (pondělí – neděle, v časech 9:00 – 17:00 hodin).

 

  DE  

Kostenlose Verkehr in der Böhmischen Schweiz

Die gemeinnützige Gesellschaft České Švýcarsko startet gemeinsam mit der Region Ústí am 1. November ein Programm zur Unterstützung des Tourismus nach dem verheerenden Brand im August.

KOSTENLOSER VERKEHR

KOSTENLOSER VERKEHR


Wie funktioniert die kostenlose Verkehr?

Logo DÚKapka Der DÚKpass ist ein Gutschein mit einem generierten QR-Code, der dem Besucher von dem am Freifahrt-System teilnehmenden Unterkunftsanbieter ausgestellt wird. Der Besucher scannt diesen QR-Code in der DÚKapka-App ein und erhält eine kostenlose Ganztageskarte für alle Tage des Aufenthalts, einschließlich des Anreisetags. Die Freikarte gilt für Besucher, die mindestens zwei Tage in der Böhmischen Schweiz verbringen. Die Anwendung ist in englischer Sprache; fragen Sie ggf. den Beherbergungsbetrieb um Hilfe.

Installieren Sie die DÚKapka-App auf Ihrem Mobiltelefon:

Einfache Anleitung, wie man den QR-Code eines Gutscheins in der DUKapka-App anwendet

Bitten Sie Ihren Unterkunftsanbieter zunächst um einen Gutschein für die kostenlose Beförderung (DÚKpass).

Anweisungen - DÚKapka, PDF

Anweisungen - DÚKapka

Wann wurde die Aktion gestartet und wo kann der kostenlose Versand in Anspruch genommen werden?

Die Veranstaltung startete am 1. November 2022 bis auf Weiteres. Die Tageskarte kann nicht nur auf dem Gebiet der Destination České Švýcarsko, sondern in der gesamten Bezirk Ústí bzw überall dort, wo der DÚK-Tarif gilt, darunter z.B. Shuttle-Service Janov-Hřensko-Hřensko, Mezná (Shuttlebus), Kamenický Šenov, Dubá, Kralup nad Vltavou oder Rakovník. Bereits auf dem Weg in die Böhmische Schweiz haben Besucher die Möglichkeit, die kostenlose Beförderung in der DÚK-Tarifzone zu nutzen. Sie müssen zunächst einen QR-Code bei Ihrem Unterkunftsanbieter anfordern.

Tarifkarte des Reiseziels Böhmische Schweiz, wo es möglich ist, einen kostenlosen Verkehr zu bekommen

Tarifkarte des Reiseziels Böhmische Schweiz

 

  EN  

Free transportation in Bohemian Switzerland

The non-profit society České Švýcarsko, together with the Ústí Region, is starting a programme to support tourism after the devastating fire in August on November 1.

FREE TRANSPORTATION

FREE TRANSPORTATION


How does free transportation work?

Logo DÚKapka The DÚKpass is a voucher with a generated QR code issued to the visitor by the accommodation provider participating in the free travel system. A visitor scans this QR code into the DÚKapka app to get a free all-day network ticket for every day of the stay, including the day of arrival. The free ticket is valid for visitors who spend a minimum of two days in the Bohemian Switzerland destination. The application is in English; if necessary, ask the accommodation provider for help.

Install the DÚKapka app to your mobile phone:

Simple instructions how to apply QR code from a voucher in the DUKapka app

Ask your accommodation provider for a free transportation voucher (DÚKpass) first.

Instructions - DÚKapka, PDF

Instructions - DÚKapka

When does the programme start, and where can I claim free transportation?

It runs from November 2022. The daily ticket can be used not only in the territory of the Bohemian Switzerland destination but in the entire Ústí Region or everywhere where the DÚK tariff applies, including, for example Janov-Hřensko-Hřensko, Mezná (Shuttlebus), Kamenický Šenov, Dubá, Kralupy nad Vltavou or Rakovník. Tourists will be able to use free transportation in the DÚK tariff zone already on their way to Bohemian Switzerland. In such a case, a tourist must request a code in advance for pairing the DÚK daily ticket in the DÚKapka application.

Tariff map of the Bohemian Switzerland destination, where it is possible to get free transportation

Tariff map of the Bohemian Switzerland destination

Sdílet