Výběrové řízení 128888_03

Výběrové řízení 128888_03

Dílo je zhotovováno pro projekt č. 128888, Restart turismu po požáru v Českém Švýcarsku“, číslo jednací č.j. MMR-56668/2023-57, identifikační číslo projektu 117D722003M12

VR%CC%8C_03_TISK_NPPCR_180tis.pdf – Výběrové řízení 

VR_03_180000.docx_.pdf – Vzor smlouvy k zakázce