Chotovický vrch (Jiří Rak)

Chotovický vrch (Jiří Rak)