Za tajmstvím Clary-Aldringenů,foto B. Koubková

Za tajmstvím Clary-Aldringenů,foto B. Koubková