Zdobené okno podstávkového domu - foto. V. Sojka

Zdobené okno podstávkového domu - foto. V. Sojka