Turistické jízdní řády pro oblast Českosaského Švýcarska na rok 2022

Turistické jízdní řády pro oblast Českosaského Švýcarska na rok 2022

I v roce 2022 jsou k dispozici kompletní jízdní řády v českém a německém jazyce pro region národních parků České a Saské Švýcarsko.

Turistické jízdní řády pro přeshraniční region Českosaského Švýcarska vycházejí každoročně pro sezonu už od roku 2006. Jsou výsledkem úzké spolupráce mnoha aktérů v regionu, zejména obou správ národních parků, destinačních managementů a dopravců.

Brožura vychází v českém i německém jazyce a je v sezoně k dispozici na informačních střediscích v regionu nebo elektronicky

ke stažení zde

Najdete v ní všechna spojení platná v aktuální sezóně, pokyny pro návštěvu obou NP a také přehledné turistické mapky.

Ať se vám dobře cestuje !