SASKÉ ŠVÝCARSKO | Nabídka pro školy a skupiny v češtině – informace pro cestovní kanceláře a školní třídy

SASKÉ ŠVÝCARSKO | Nabídka pro školy a skupiny v češtině – informace pro cestovní kanceláře a školní třídy

Internationales Marketing Dresden | Mezinárodní marketing Drážďany

Vážení zástupci cestovních kanceláří, škol a gymnázií,

v městečku Bad Schandau, mezi oběma částmi jediného národního parku v Sasku, najdete Informační středisko Národního parku Saské Švýcarsko. V jeho moderní třípodlažní budově je umístěna poutavá expozice věnovaná přírodě a krajině národního parku a jeho okolí. Je kompletně dvojjazyčná (v němčině i češtině), audiovizuální exponáty jsou navíc i v angličtině. Pro skupiny, školy a školky organizují česky hovořící zaměstnanci střediska kromě prohlídek stálé výstavy (k dispozici jsou i české pracovní listy pro žáky a studenty), také půldenní programy enviromentální výchovy (EVVO) a poznávací exkurze do přírody.

Informační středisko národního parku Saské Švýcarsko sídlí v třípodlažní budově v Bad Schandau. Tam se rovněž nachází poutavá expozice věnovaná přírodě národního parku. K této stálé výstavě jsou k dispozici, jak české popisky a překlady audionahrávek, tak i speciální české výukové listy. Pro skupiny, školy a školky organizují čeští zaměstnanci střediska nejen prohlídky stálé výstavy, ale i půldenní poznávací exkurze do přírody.

Novinky můžete sledovat na našich stránkách www.drazdany.info nebo na našem facebooku www.facebook.com/drazdany.net.