Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021

Ústecký kraj zveřejnil výzvu na Podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021.

Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považovány odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních. Další oblastí podporované infrastruktury je vybudování tzv. nocležen, útulen a přístřešků pro nouzové přespání v přírodě. Předpokladem je úzká spolupráce především v oblasti propagace a marketingu s destinační agenturou.

Lhůta pro podání žádosti je od 15. 11. 2021 do 17. 1. 2022

Minimální výše dotace na projekt: 100.000,- Kč

Maximální výše dotace na projekt: 2.000.000,- Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Válka, e-mail: valka,@email, tel.: 475 657 509

Více zde a zde.