I v době pandemie a uzavření hranic rozvíjíme spolupráci se Saskými partnery

I v době pandemie a uzavření hranic rozvíjíme spolupráci se Saskými partnery

České Švýcarsko o.p.s.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko dlouhodobě koordinuje přeshraniční aktivity s Turistickým svazem Saské Švýcarsko, starosty a dalšími partnery z Horní Lužice.  V roce 2007 byla dokonce vedena jednání o vytvoření společného destinačního managementu, který by sestával z českých a německých pracovníků a měl pouze jedno sídlo. Legislativa EU vytvoření takové přeshraniční firmy bohužel neumožňuje, a proto se obě společnosti dohodly na úzké spolupráci v oblasti marketinku, na společných aktivitách, jež každoročně připravují, a na společném zasedání obou správních rad, které se koná 1x ročně v prosinci.

Uplynulé období ukázalo prospěšnost tohoto propojení. Díky velkým přeshraničním projektům v letech 2009 – 2019 proběhlo několik kampaní na propagaci Českosaského Švýcarska v mnoha velkých městech České republiky i Německa. Zároveň byla vytvořena přeshraniční vlaková (Dráha Národního parku) i autobusová spojení, která umožňují návštěvníkům výlety k cílům v druhé zemi. Pro partnery Destinačního fondu zajišťujeme odborné exkurze TourismusProfi (best practice) s ukázkou nejlepších služeb v turismu u sousedů. Pořádáme túry s certifikovanými průvodci, které umožní zájemcům shlédnout největší atraktivity sousedního národního parku,“ dodal Jiří Rak, destinační manažer a koordinátor přeshraniční spolupráce v o.p.s. České Švýcarsko.

Také pro rok 2021 a roky následující považujeme spolupráci se Saským Švýcarskem za jednu z klíčových činností naší společnosti. I ve složité době trvající pandemie a s tím souvisejících vznikajících barier mezi státy v Evropě deklaruje naše společnost zcela jasně, že přeshraniční destinaci Českosaské Švýcarsko jako jednu z nejvýznamnějších ve střední Evropě budeme s německými partnery rozvíjet i nadále na demokratických principech, které umožňují setkávání Čechů, Němců i jiných návštěvníků našeho regionu. S Turistickým svazem Saské Švýcarsko (Tourismusverband Sächsische Schweiz) již nyní připravujeme společný přeshraniční marketingový projekt na rozvoj udržitelného cestovního ruchu. O.p.s. České Švýcarsko spolu s Geoparkem Ralsko a německým partnerem Hillersche Villa podali na konci roku 2020 společný projekt s názvem Dva jazyky – jeden region na podporu přeshraničního vzdělávání škol, zlepšení jazykové vybavenosti, rozvoj mezikulturních kompetencí a environmentální výchovu.

Je velmi důležité rozvíjet dialog na obou stranách hranice. Přestože tato aktivita není samosprávami, státem ani našimi zakladateli podporována, považujeme za nezbytné dále tuto aktivitu nejen udržovat, ale i rozvíjet. Ve Šluknovském výběžku, který je ze tří stran obklopen Německem, je potřeba spolupráce naprosto klíčová zejména v oblasti přeshraniční dopravy, služeb, turistické infrastruktury a vzájemné informovanosti. Od začátku turistické sezóny připravujeme pravidelnou výměnu informací o hlavních cílech v Českém i Saském Švýcarsku tak, aby turista z Česka našel praktické informace o 20 nejnavštěvovanějších cílech na našem webu v češtině. To samé i opačně tedy německý návštěvník najde u saských kolegů důležité informace o 20 cílech na české straně. Pravidelně aktualizovaný přehled bude obsahovat například otevírací dobu, výši vstupného, možnosti parkování, možnosti platby kartou, korunami či eury, jazykovou vybavenost obsluhy apod.,“ doplnil Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Ohroženy jsou i tradiční akce, kde se setkávali partneři z obou stran hranice. Turistická burza v Bad Schandau se s největší pravděpodobností letos neuskuteční. Vývoj pandemie rozhodne, zda bude možné alespoň v omezené formě uspořádat Veletrh cestovního ruchu pro Lužické hory a České Švýcarsko, který se měl konat v březnu v Novém Boru.