Výzva Ministertvu životního prostředí k obnově přeshraničních cest

Výzva Ministertvu životního prostředí k obnově přeshraničních cest

Andrea Kadlecová

Výzva představitelů územních a obecních samospráv i organizací cestovního ruchu míří na Ministerstvo životního prostředí České republiky a Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství. Týká se vybraných záchranných – protipožárních i turistických pěších přeshraničních tras. Cílem je iniciovat společné jednání všech zainteresovaných partnerů s oběma ministerstvy. Výsledkem má být obnova těchto historických cest, které patří ke kulturnímu dědictví regionu. Především však mohou s ohleduplností k přírodě podpořit udržitelný turismus v oblasti.

Tisková zpráva Ústeckého kraje
Iniciativa k otevření přeshraničních cest
 

Tisková zpáva ÚSteckého kraje - Iniciativa k otevření přeshraničních cest

 

Mapa, Návrh sedmi přeshraničních tras v Českosaském Švýcarsku

Mapa, Návrh sedmi přeshraničních tras v Českosaském Švýcarsku
Saxon-Bohemian Switzerland