S linkou 434 poprvé v historii od dubna do října 7 dní v týdnu

S linkou 434 poprvé v historii od dubna do října 7 dní v týdnu

Po přípravě zimní varianty linky 434, kdy nově od 12. listopadu 2022 byly zavedeny 3 páry spojů v celé trase této linky, bylo připraveno rozšíření provozu pro rok 2023 v měsících duben, květen a říjen také v pracovních dnech.

V současné době linka v tomto období není v provozu (jezdí jen o víkendech). Navrhujeme provoz 4 párů spojů v časech cca 8, 12, 15 a 17 z obou směrů. Tedy nad rámec zimní sezóny byl přidán poslední pár spojů.

Oproti loňskému roku tedy jde o rozšíření sezóny. Kromě této změny ještě došlo k drobným úpravám v časových polohách spojů. Pro zjednodušení orientace v jízdním řádu - jde o spoje 101, 103, 105 a 301 (odjezdy z Děčína) a 102, 104, 106 a 302 (odjezdy z Krásné Lípy) v pracovních dnech.

S pozdravem

Odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení dopravní obslužnosti

skupina techniky a technologie dopravy

technolog provozu veřejné dopravy

Krajský úřad Ústeckého kraje

Saxon-Bohemian Switzerland