Schůzka Pracovní skupiny na obnovu Českého Švýcarska po požáru

Schůzka Pracovní skupiny na obnovu Českého Švýcarska po požáru

V pondělí 29. 8. 2022 proběhla v Růžové v pořadí druhá schůzka Pracovní skupiny na obnovu Českého Švýcarska po požáru, kterou inicioval Ústecký kraj a Ópéeska České Švýcarsko za účasti zástupců NP České Švýcarsko, Ministerstvo pro místní rozvoj, MAS Český sever - "Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi" a obcí z regionu.

Ve stručnosti shrnujeme hlavní projednané body ze schůzky:

 •  Aktuální informace o výzvách a dotacích pro pomoc regionu ze SFŽP, PRV, MMR, IROPu nebo Ústeckého kraje představili zástupci MMR a ÚK
 • MAS ve spolupráci s ÚK nabízí obcím konzultace a pomoc se zpracováním projektových žádostí především v rámci SFŽP
 • ÚK nabídne během podzimu individuální dotace na projektovou dokumentace na infrastrukturu
 • Zatím stále nebyla stanovena žádná kompenzace pro podnikatele ani přes Ministerstvo pro místní rozvoj ani přes Ministerstvo průmyslu a obchodu. MAS obdržela od MPO dopis, ve kterém sděluje, že nepřipravuje žádný systematický krok pro podnikatele. K rychlým kompenzacím pro podnikatele v řádech 5-10 tis. EUR již přistoupila saská vláda
 • Zástupci OPS informovali o trvajícím poklesu návštěvnosti v ubytovacích i stravovacích službách v rozmezí 40-60 % oproti normálu. Ztráty jen během požáru (20 dnů) byly vyčísleny na 307 mil. Kč a každým dalším dnem ztráty rostou o 5-10 mil. Do konce srpna se částka vyšplhá na 450-500 mil. Kč ve ztrátách tržeb, které budou v regionu chybět.
 • Dle HZS je účet za zásah kolem 0,5 mld. Kč
 • Ústecký kraj ve spolupráci s Doprava Ústeckého kraje a Ópéeska České Švýcarsko připravuje na podzim ubytovací vouchery a volnou jízdenku pro ubytované na dopravu v Ústeckém kraji. Podklady budou mají být připravené pro říjnové zastupitelstvo Ústeckého kraje
 • Zazněla potřeba iniciace pracovních skupin mezi Ústeckým krajem a Saskem resp. okresem Saské Švýcarsko (v oblastech prevence a hasiči, krizové řízení, hospodářství, cestovní ruch)
 • ÚK vyhlásí dotace pro dobrovolné hasiče v předpokládané alokaci 10 mil. Zároveň ÚK připravuje poděkování pro zapojené hasiče formou větší akce. Celkem se do hasebního zásahu zapojilo 6.200 hasičů a pracovníků IZS.
 • Na podzim a jaro plánuje OPS za podpory ÚK marketingovou kampaň s cílem motivovat turisty k návštěvě okrajových částí České Švýcarsko - Excelentní destinace a na podporu mimosezóny. Součástí kampaně bude marketingový mix s fotkami, videi a články v online a off-line prostředí. Do propagace Českého Švýcarska se má dle MMR dále zapojit CzechTourism
 • Zazněla informace o předpokládaném rozdělení sbírky přes Donio na ty potřeby, které nepokryje státní či krajská pomoc (příspěvek na dobrovolné hasiče, poničené domy apod.)
 • Vyčísleny byly náklady na krajské a obecní komunikace
 • Zástupce NP České Švýcarsko informoval o uvolnění omezení od 1.9., kdy dojde k otevření silnice mezi Hřenskem, Mezní Loukou a Vysokou Lípou. I nadále bude trvat zákaz vstupu do NP v nočních hodinách. Otevřena bude např. trasa z Mezní Louky přes Meznou, Mezní můstek do Růžové/Janova. I nadále zůstává uzavřen přístup na Pravčickou bránu a do soutěsek. Probíhají revize skal a skalních masivů nad cestami do soutěsek a v okolí Hřenska.
 • Mezi Hřenskem, Mezní Loukou a Meznou bude od 1.9. obnovena autobusová doprava. Dle informací z obce Jetřichovice dojde od 6.9. na dobu zhruba 6 týdnů k opětovnému uzavření silnice v Jetřichovicích směrem na Vysokou Lípu z důvodu pokračování stavebních prací na vodovodu v obci. Od Jetřichovic na Hřensko silnice nebude průjezdná. Autobusové spoje pojedou dle výlukového řádu.
 • Správa NP informovala o studii na opravu havarijních mostků na Pravčickou bránu včetně studie alternativního přístupu mimo území Sokolího hnízda vlastněného soukromým subjektem. Zástupci ÚK, NP a MŽP budou dále jednat s majitelem Sokolího hnízda. Studie je ke stažení na https://www.npcs.cz/pravcicka-brana. Dle Správy NP se zpřístupnění soutěsek pravděpodobně nepodaří do konce této letní sezóny. Otazníky panují nad otevřením Pravčické brány během podzimu. Termíny nelze potvrdit, probíhají geologické práce a mapování skalních masivů nad cestami.
 • Do obnovy regionu se mají zájem zapojit velké firmy, nyní sbíráme podněty a zacílení potřeb mezi firmami
 • OPS připravuje na podzim aukci fotoobrazů předních fotografů regionu
 • MMR bude dále intenzivně pracovat na zákonu o cestovním ruchu
Saxon-Bohemian Switzerland