Na obnovu kapličky můžete příspět i vy

Na obnovu kapličky můžete příspět i vy

Václav Hieke

V roce 1981 založila v Krásné Lípě parta nadšenců a milovníků přírody odbor turistiky. Do vínku dostali jedinečnou přírodu Labských pískovců a Lužických hor. Ale především odkaz Horského spolku pro nejsevernější Čechy, který v regionu působil od roku 1885 až do začátku druhé světové války. Vybudoval hustou síť značených cest, útulny, chaty, rozhledny, studánky, ale i koupaliště. Po válce v důsledku vysídlení původního obyvatelstva spolek už nebyl obnoven.

Krásnolipský klub po dobu své činnosti navázal na svého předchůdce. Opravuje a obnovuje turistickou infrastrukturu, provozuje dvě rozhledny, připravuje slavnostní zprovoznění v Ústeckém kraji 1. vozíčkářské stezky, kterou klub vybudoval za finanční podpory Ústeckého kraje. Ve svém portfoliu má pět studánek o které pečuje. A v neposlední řadě vrací do přírody krajinotvorné prvky. Po úspěšné záchraně kapličky sv. Anny přistupuje klub ve spolupráci s městem k výstavbě kapličky sv. Antonína Paduánského. Ten je mimo jiné patronem pocestných.

Malou kapli zasvěcenou svatému Antonínu Paduánskému dal roku 1721 postavit v lokalitě dříve zvané Hohze Stelle (část vsi Vlčí Hora) bělič plátna Johann Christoph Hesse. Stavbu umístil na svůj pozemek u domu čp. 100. Udržována byla rodinou Hesseových, a to až do 20. století. V úterý po svátku Nanebevstoupení Páně chodilo kolem kaple každoročně procesí, které začínalo u kostela svatého Martina v Brtníkách a končilo u Žebrácké kaple ve Vlčí Hoře. V poválečném období neudržovaná stavba rychle chátrala a její inventář byl rozkraden. Místo, kde téměř 300 let poutníky s jejich radostmi a smutky vítala útulná kaplička, se proměnilo i s domem čp. 100 v náletovými dřevinami zarostlou hromadu kamení.

Záměrem krásnolipského klubu je ve spolupráci s městem a příznivci turisticky vrátit do krajiny objekt, který dotvářel po léta její ráz.

Stavba bude provedena brigádnicky bezplatně, cihly členové klubu nabourali svépomocí, řezivo poskytlo město ze svého lesa, dárci věnuji oltář v podobě vitráže. I tak si stavba vyžádá prvky, které se budou muset koupit. Nejnákladnější stavební prvky, vstupní žulový portál, kamenné obložení soklu a vchodové dveře z masívu, postoupili do programu ČSOB pomáhá regionům.

Každý kdo přispěje i drobným obnosem pomůže v jedinečné krajině zacelit jizvu za minulosti.

JAK PŘISPĚT SE DOZVÍTE ZDE. 

Václav Hieke

 

Saxon-Bohemian Switzerland