Výběrové řízení na pozici ŘEDITEL/ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI

Výběrové řízení na pozici ŘEDITEL/ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI

Jan Šmíd

Hledáme kapitána týmu, který se chopí řízení aktivit v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Správní rada o.p.s. České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na pozici:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI


Hledáme kapitána týmu, který se chopí řízení aktivit v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě v těchto oblastech:

  • vedení týmu a aktivit o.p.s. České Švýcarsko
  • stanovení vize a strategie rozvoje společnosti v souladu se zakládací smlouvou
  • management financí - zajištění finančních zdrojů pro chod společnosti
  • management lidí, procesů a projektů
  • komunikace s klíčovými aktéry v Česku a sousedním Sasku

Co požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání
  • 5 let praxe v managementu, zkušenosti s vedením lidí
  • znalosti personalistiky, finančního řízení, orientace v rozpočtech a účetních výkazech
  • obchodní a marketingové dovednosti
  • jazykové znalosti: němčina nebo angličtina
  • zkušenosti s realizací projektů a čerpáním z evropských nebo národních programů
  • znalosti projektového managementu
  • schopnost vyvažovat různorodé zájmy
  • strategické uvažování

Co nabízíme:

  • Plný pracovní úvazek, 5 týdnů placené dovolené
  • Příspěvek na stravování a penzijní připojištění
  • Smysluplnou práci v organizaci s bohatou historií
  • Možnost seberealizace a rozvoje vlastních nápadů
  • Odpovídající finanční ohodnocení

Nástup:

1. 1. 2024 nebo dle dohody

Místo pracoviště:

Krásná Lípa

Zaujala Vás naše pracovní nabídka?

V případě zájmu nám zašlete na jana.lemfeldova@ceskesvycarsko.cz nejpozději do 25.10.2023:

  • strukturovaný životopis, včetně referencí pro ověření údajů
  • motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu
  • svou vizi rozvoje o.p.s. České Švýcarsko na základě bodů uvedených pod inzerátem

Základní body pro zpracování vize rozvoje Českého Švýcarska, o.p.s.:

Svou vizi rozvoje popište stručně a výstižně dle následujících bodů (v rozsahu max. 4 strany A4)

  • Vize rozvoje a aktivity destinačního managementu
  • Vize rozvoje a aktivity v marketingu a propagace destinace
  • Vize rozvoje ekonomických aktivit (produkty, služby, obchodní činnost)
  • Vize efektivního finančního řízení organizace
Kontakt Nejpozději do:
25.10.2023

e-mail:
jana.lemfeldova@
ceskesvycarsko.cz
O Českém Švýcarsku o.p.s.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko je státem certifikovanou destinační agenturou, která již dvě desetiletí zajišťuje rozvoj regionu, pečuje o udržitelný cestovní ruch, environmentální vzdělávání, rozvoj turistické infrastruktury, dopravy a destinační management. Společnost sdružuje v rámci Destinačního fondu na 100 aktérů z řad podnikatelů ve službách, obcí, neziskových a rozvojových organizací. Za dvacet let existence se svou činností zasloužila o rozšíření sítě turistických cest a informačních tabulí, vznik řady nových linek včetně napojení na Liberecký kraj a Sasko, dále o rozvoj přeshraniční spolupráce, vzdělávání asi 9500 dětí v rámci environmentálních programů, vznik řady známých produktů cestovního ruchu jako Křinická cyklostezka, Hřebenovka nebo Dráha národního parku, certifikaci regionálních produktů, systém školení průvodců a pracovníků informačních center nebo vznik stálé expozice o přírodě národního parku v Domě Českého Švýcarska.