V Krásné Lípě se připravuje architektonická soutěž na novou podobu expozice o Českém Švýcarsku

V Krásné Lípě se připravuje architektonická soutěž na novou podobu expozice o Českém Švýcarsku

Cílem projektu je prostřednictvím otevřené architektonické soutěže zaměřené na novou podobu interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska (DČŠ) v Krásné Lípě najít a vybrat zhotovitele studie ideově-technologické koncepce budoucí podoby expozice.

Název projektu: Studie na obnovu expozice a informačního střediska v Domě Českého Švýcarska

Předmětem projektu je zpracování návrh ideově-technologické koncepce budoucí podoby expozice v Domě Českého Švýcarska (DČŠ) v Krásné Lípě, která by měla moderním způsobem zprostředkovat zážitky z návštěvy pomocí nevšedního vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z destinace Českého Švýcarska. Společně s rekonstrukcí Informačního centra, které na expozici přímo navazuje, a přesahem instalace do nejbližšího okolí DČŠ, by mělo dojít k posílení pozice města Krásná Lípa jako vstupní brány do celé oblasti Českého Švýcarska.

  • Datum zahájení: 1.9.2021
  • Datum ukončení: 31.12.2022

Zdroje financování: Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  Projekt dále spolufinancuje město Krásná Lípa.

MZP

SFZP

KL