PORADENSTVÍ V OBLASTI FINANČÍCH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ DOPADŮ PANDEMIE COVID-19 V CESTOVNÍM RUCHU POSKYTUJEME AŽ DO KONCE ČERVNA

PORADENSTVÍ V OBLASTI FINANČÍCH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ DOPADŮ PANDEMIE COVID-19 V CESTOVNÍM RUCHU POSKYTUJEME AŽ DO KONCE ČERVNA

České Švýcarsko o.p.s.

Rádi Vám i nadále poskytneme informační a metodickou podporu. Poskytujeme přehled základních informací o pomoci OSVČ, firmám, podnikatelům, ohrožených výpadkem nebo útlumem poptávky způsobené dopadem pandemie COVID-19.

V případě, že máte zájem o zaslání informačního Bulletinu, ve kterém naleznete základní a aktuální informace o možných finančních opatřeních, která můžete využít, napište si o něj na: lucie.hotarova@ceskesvycarsko.cz.