„Jedna evropská destinace“: České a Saské Švýcarsko se mají turisticky dále scelovat

„Jedna evropská destinace“: České a Saské Švýcarsko se mají turisticky dále scelovat

Tiské stěny
Tiské stěny

Pirna, 20. září 2019 (tvssw) – Svaz cestovního ruchu Saské Švýcarsko (TVSSW) v Pirně a jeho český protějšek Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko (OPS) v Krásné Lípě spolupracují jako partneři na různých evropských projektech již 15 let. Jejich cílem byl a je společný rozvoj Labských pískovců jako přeshraniční destinace. V pátek se v Pirně na zámku Sonnenstein setkalo vedení obou organizací. I po skončení dotace z EU by se mělo pokračovat na společné cestě. Toto rozhodnutí podpořily svazy představou společného loga regionu. Jako propojující turistický produkt by se měla rozvíjet dráha národního parku.

 

„Naší vizí jsou Labské pískovce jako fascinující evropská destinace, která se rozvíjí jako celek, v níž se hosté úplně přirozeně pohybují přes hranice a která při mezinárodní propagaci klade na misky vah své klenoty společně. Za tím si stojíme – s podporou EU i bez ní,“ vyslovil se hostitel, zemský rada Michael Geisler, předseda TVSSW.

 

„Přírodu Labských pískovců Českého a Saského Švýcarska návštěvníci odjakživa vnímali jako jeden celek,“ řekl Zbyněk Linhart, senátor parlamentu ČR a předseda správní rady OPS. „Tuto jednotu chceme dále posilovat.“ Nové logo pro přeshraniční destinaci „Českosaské Švýcarsko“, které bylo vyvinuto společné a které nyní oba svazy zavádějí, je výrazem této soudržnosti.

 

Od roku 2009 získávaly TVSSW a OPS na společné projekty dotační prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dosud poslední ze tří víceletých projektů byl projekt „Tourismus mit Weitblick – Turistika s výhledem“. Projekt čerpal 1,8 milionů EUR a skončil v červnu. Z tohoto rozpočtu oba svazy financovaly mimo jiné reklamní kampaně v českých a německých velkoměstech, online kampaně a tiskové cesty. Poprvé také mohli vyvinout trvale udržitelnou strategii rozvoje tohoto turistického regionu.

 

„Konec podpory z EU je předěl, ale nikoli konec spolupráce,“ říká Geisler. „Byly vybudovány cesty a navázána spojení. Teď je musíme rozvíjet dále.“

 

Linhart doplňuje: „Otázky, které se teď otevírají, jsou: Na co zaměříme své zdroje? Jak můžeme lépe propojit atrakce vlevo a vpravo od hranice? Bylo by velmi žádoucí propojit atraktivní místa například historickými cestami na území národních parků, které byly součástí česko-saské historie a od roku 1945 už nebyly udržovány. Oprava a značení těchto stezek je příkladem pro možnou konkrétní a užitečnou spolupráci.“

 

Jako klíčový projekt byla definována dráha národního parku. Regionální vlakový spoj U28 propojuje od roku 2014 oba Národní parky České a Saské Švýcarsko a zajišťuje dostupnost turistických cílů podél trati Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevna, Mikulášovice a Rumburk v údolí Labe, údolí kolem Sebnitz a ve Šluknovském výběžku. Dvakrát při tom překračuje hranice.  

 

OPS představila rozsáhlou strategii posílení dráhy národního parku jako turistického produktu. Díky rozmanitým opatřením vedoucím ke zlepšení komfortu uživatelů a komunikativním opatřením se má rozvinout v nejdůležitější dopravní prostředek v regionu. „Tuto strategii rádi podpoříme,“ říká Geisler. „Dráha národního parku představuje vše, čeho bychom chtěli dosáhnout v oblasti šetrné mobility a přeshraniční turistické spolupráce.“

 

Příští pravidelné setkání vedení TVSSW a OPS je naplánováno na podzim 2020, tentokrát v Českém Švýcarsku. ■

 

 

Online-tiskový materiál Saského Švýcarska s obrazovým archivem:

http://www.press-area.com/sbs

Download-Log-In: presse | Heslo: ert678

 

Vydavatel:
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna

T.: +49 3501 4701-47, E-Mail: @email

www.saechsische-schweiz.de

Tiskový mluvčí:

Sebastian Thiel

THIEL Public Relations e. K., Ostra-Allee 35, 01067 Dresden

T: +49 351 3148890, E-Mail: @email

 

O Svazu cestovního ruchu Saské Švýcarsko:

Svaz cestovního ruchu Saské Švýcarsko je spolek registrovaný od roku 1991, se sídlem v Pirně v Sasku. Jeho základním posláním je zastupovat turistické zájmy v bývalém zemském okrese Saské Švýcarsko a nadregionální a mezinárodní propagace destinace Saské Švýcarsko. Aktuálně má organizace asi 400 členů a kooperuje s více než 600 firmami, institucemi, svazy a soukromými osobami.  

 

O turistickém regionu Labské pískovce/ Českosaské Švýcarsko:

Labské pískovce, které sestávají ze Saského a Českého Švýcarska, jsou jednou z nejatraktivnějších krajin Evropy. Tento přeshraniční region se nachází na jihovýchodě Německa a severu Čech a leží jen několik kilometrů od saského hlavního města Drážďan. Krajina fascinuje návštěvníky rozmanitostí tvarů – stolovými horami, náhorními plošinami, skalními útesy, jehlami, roklemi, lesy a údolím Labe. Velká část této asi 710 km2 velké oblasti s bohatou faunou a flórou je na obou stranách hranice chráněna jako národní park.