Osobnosti Českého Švýcarska 2019

Osobnosti Českého Švýcarska 2019

Zbyněk Linhart opět ocenil 5 osobností za rozvoj Českého Švýcarska za rok 2019

31.9.2018, Krásná Lípa. Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín a  předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko, u příležitosti Dne Českého Švýcarska ve druhém ročníku „Ceny senátora za rozvoj Českého Švýcarska“ ocenil 5 osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj regionu.

Slavnou rybičku z mikulášovického Mikova jako symbolické ocenění jejich práce převzali starostka Srbské Kamenice Jitka Voglová, badatelka Natálie Belisová, Jitka Tůmová ze Spolku pod Studencem, hudební pedagog Miroslav Lošťák a Václav Hieke z Klubu českých turistů.

Rybičky z Mikova pro osobnosti Českého Švýcarska 2019
Rybičky z Mikova pro osobnosti Českého Švýcarska 2019

České Švýcarsko je nádherné. Není bohaté ale jen přírodou. Jsou to lidé, kteří spoluutvářejí jeho charakter. Touto cenou bych rád připoutával pozornost k životu a dílu místních mimořádných osobností, které nás obohacují a inspirují. Ocenění má vyzdvihnout jejich přínos pro náš region“, řekl po předání cen Zbyněk Linhart.

I letos veřejnost poslala více než 30 návrhů na vyzdvižení díla či života osobností z nejrůznějších oborů, které se mimořádně zasloužily o rozvoj Českého Švýcarska. Vybraní laureáti obdrželi z rukou senátora Zbyňka Linharta tradiční mikovickou ozdobenou rybičku, vyrobenou speciálně pro tuto příležitost nožíři z Mikulášovic.

Přehled oceněných osobností za mimořádný přínos k rozvoji regionu České Švýcarsko v roce 2019

Jitka Voglová

Dlouholetá starostka obce Srbská Kamenice. Obec za jejího vedení získala v roce 2012 Zelenou stuhu, v roce 2017 Oranžovou stuhu a v roce 2013 Zlatou stuhu jako vítěz soutěže Vesnice roku. Pomáhala obnovit lesní divadlo, zřídit a provozovat vesnické muzeum, zasloužila se o opravy a vznik nových mostů a cest, pomáhala s projektem lesní školky, široce zapojuje obyvatele do dění a rozhodování o životě v obci a slouží tak příkladně místním i návštěvníkům obce a regionu.

Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Jitka Voglová
Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Jitka Voglová

Natálie Belisová

Vlastivědná badatelka a spisovatelka, autorku mnoha zajímavých publikací s vazbou k našemu regionu. Dlouholetou a příkladnou prací v oblasti péče o kulturní dědictví regionu a popularizační činností pomáhá prohlubovat povědomí široké veřejnosti o životě i bohatém historickém a duchovním odkazu našich předků na Děčínsku, v Českém Švýcarsku a Lužických horách.

Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Natálie Belisová
Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Natálie Belisová

Jitka Tůmová

Vede Spolek Pod Studencem, který realizuje celou řadu projektů v oblasti péče o památky, zdravé životní prostředí a volnočasové aktivity veřejnosti. Podílela se na záchraně unikátní technické památky - rozhledny na Studenci. Spoluorganizuje společenské a kulturní akce pro členy a veřejnost (zájezdy, výlety, kulturní vystoupení, společenské večery, besedy) v oblasti pod Studencem a na Českokamenicku. 

Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Jitka Tůmová
Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Jitka Tůmová

Václav Hieke

Celoživotní turista a neúnavný propagátor regionu. Stál u obnovení Klubu českých turistů v Krásné Lípě, jejímž je předsedou, a u obnovy mnoha turisticky zajímavých míst a cest. Společně se členy klubu stojí za řadou společenských aktivit v regionu. V rámci KČT je uznávaným značkařem a znalcem regionu Českosaského Švýcarska.

Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Václav Hieke
Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Václav Hieke

Miroslav Lošťák 

Hudební skladatel, dirigent a pedagog, zakladatel Rumburského komorního orchestru (1963). Celých 50 let působil v ZUŠ Rumburk, po většinu času jako její ředitel, kde vychovával žáky k lásce k hudbě. Přestože v loňském roce oslavil úctyhodné 85 narozeniny, je stále profesně aktivní a svůj čas i nadále věnuje práci s malými muzikanty.

Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Miroslav Lošťák
Osobnost Českého Švýcarska 2019 - Miroslav Lošťák