Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska 2019

Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska 2019

Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR se obrací na širokou veřejnost, aby mu zaslala návrhy na ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska 2019 (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, senátní obvod Děčín).

„V roce 2018 jsem poprvé vyzval veřejnost k zasílaní nominací osobností, které se zasloužily o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska. Považuji za důležité opakovaně vyzdvihovat pozitivní příklady lidí, kteří nás mohou inspirovat a motivovat, a současně jim alespoň touto cestou poděkovat za úsilí učinit region Českého Švýcarska lepším místem pro život nás všech“, doplňuje senátor Zbyněk Linhart.

S vybranými osobnostmi, oceněnými v prvním ročníku 2018, se můžete seznámit zde.

V druhém ročníku 2019 budou oceněny další osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, senátní obvod Děčín).

Své návrhy prosím zasílejte do 25. června 2019 na adresu: Zbyněk Linhart, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf nebo e-mailem na adresu @email. V nominaci prosím uveďte jméno navrhované osobnosti, stručné zdůvodnění své nominace a kontakt (telefon, email) na Vás a na nominovanou osobnost.

 

Více informací na www.zbyneklinhart.cz

Ocenění je čestné a není spojeno s finanční odměnou. Pět osobností, vybraných z Vámi zaslaných návrhů, bude symbolicky oceněno dne 31. srpna 2019 v Krásné Lípě, u příležitosti Dne Českého Švýcarska.

Plakát k akci
Saxon-Bohemian Switzerland