Workshop na téma udržitelná doprava v Českosaském Švýcarsku

Workshop na téma udržitelná doprava v Českosaském Švýcarsku

Správa Národního parku České Švýcarsko

V Krásné Lípě se 2. 6. 2022 koná workshop na téma udržitelná doprava v Českosaském Švýcarsku.

Správa národního parku České Švýcarsko a o.p.s. České Švýcarsko vás zvou na  workshop věnovaný tématu udržitelné dopravy v Českosaském Švýcarsku, který se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022 v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska. 

Cílem workshopu bude prezentace aktivit správ národních parků České a Saské Švýcarsko, o.p.s. České Švýcarsko, Turistického svazu Saské Švýcarsko, Fakulty dopravní ČVUT, Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Technické univerzity Drážďany a dalších subjektů v oblasti udržitelné dopravy v Českosaském Švýcarsku a především diskuse o potřebách regionu a výměna zkušeností v oblasti usměrňování a řízení dopravy.

V rámci workshopu budou představeny např. s výsledky dopravního průzkumu provedeného v loňském roce pracovníky Fakulty dopravní ČVUT na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, probíhající projekt UJEP Ústí nad Labem „MOBESA: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“,  dále aktuální stav prací na územní/ dopravní studii pro oblast Českého Švýcarska (jejíž vznik podpořili všichni starostové z regionu NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce), nově zaváděnou kartu hosta v Saském Švýcarsku apod. Jednáme také o účasti přednášejících z jiných regionů, kteří by nás seznámili s „příklady dobré praxe“ v oblasti usměrňování dopravy a návštěvnosti. Domluven je např. příspěvek kolegů z Adršpašsko-teplických skal o zavádění online rezervačního systému pro návštěvníky skalního města.

Workshop společně pořádají správy národních parků České a Saské Švýcarsko ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT Praha a obecně prospěšnou společností České Švýcarsko v rámci česko-německého projektu „Smart sustainable transportation in national parks“ podpořeného Euroregionem Labe.

Program:

 • 09:30 – 10:00 Prezence účastníků
 • 10:00 – 10:30 Zahájení workshopu, přivítání účastníků (Richard Nagel Nagel – Správa NP České Švýcarsko, Ondřej Smíšek - ČVUT Praha, Fakulta Dopravní, pracoviště Děčín)

Dopolední blok:

 • 10:30 – 11:00 Systém dopravy v modelovém regionu Saské Švýcarsko (Andreas Tänzer – Landscape Future e. V.)
 • 11:00 – 11:30 Karta hosta v Saském Švýcarsku (Tino Richter – Tourismusverband Sächsische Schweiz)
 • 11:30 – 12:00 Systém veřejné dopravy v Českém Švýcarsku (Jakub Jeřábek – Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • 12:00 – 12:30 Mobilita v chráněných územích – témata k řešení (Jiří Rak – České Švýcarsko o.p.s.)

12:30 – 13:00 Přestávka

Odpolední blok I:

 • 13:00 – 14:00 Projekt „MOBESA: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“ (Radek Timoftej – UJEP Ústí nad Labem, Ondřej Vácha – agentura STEM/MARK)
 • 14:00 – 14:45 Výsledky dopravního průzkumu NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (Jiří Zeisek, Martin Scháno – ČVUT Praha, Fakulta Dopravní, pracoviště Děčín)

14:45 – 15:00 Přestávka

Odpolední blok II:

 • 15:00 – 15:30 Zkušenosti se zaváděním rezervačního online systému pro návštěvníky Adršpašských skal (Kateřina Menšíková, TS Adršpach s.r.o.)
 • 15:30 – 16:00 Atraktivní veřejná doprava v turistických regionech (Martin Jareš – Technische Universität Dresden)
 • 16:00 – 16:30 Závěrečná diskuse, shrnutí
 • 16:30 Ukončení workshopu

Podrobnosti v příloze

V případě zájmu o účast na workshopu prosím kontaktujte zástupce pořadatele Mgr. Richarda Nagela na emailu @email 

Počet účastníků workshopu je omezen kapacitou sálu! Minimálně 10 dní před konáním workshopu obdržíte podrobnější informace, včetně oficiální pozvánky a programu. Během workshopu bude zajištěno simultánní tlumočení do německého jazyka. Workshop je plánován jako celodenní (předpokládaný čas 9:30 až 16:30).

Průběh celého workshopu je možno sledovat online: https://youtu.be/sIYU6W3iCkw (začátek přenosu v 10.00), případně ho lze shlédnout kdykoliv později.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Richard Nagel
ředitel odboru veřejných vztahů
Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
E-mail: @email

Saxon-Bohemian Switzerland