Novým členem Destinačního fondu se stal Varnsdorf

Novým členem Destinačního fondu se stal Varnsdorf

České Švýcarsko o.p.s.

Varnsdorf, největší město Šluknovského výběžku, Varnsdorf – město, jehož název se odvíjí od sousloví“ Wernarova ves“, město ze tří čtvrtin obklopené sousedním Saskem z jihu od zbytku republiky oddělují Lužické hory. Leží v údolí podél říčky Mandavy, která pramení na území Čech, překračuje třikrát státní hranici do SRN, vrací se zpět a na čtvrtých hranicích se vlévá do Nisy. Město a jeho nejbližší okolí se vyznačuje vcelku příznivým životním prostředím, což vychází jednak z polohy města a také ze struktury průmyslové výroby. Zdejší průmysl byl vždy orientován na lehká odvětví textilní a strojírenské výroby.

Původní obec vznikla kolonizací zřejmě v 1. polovině 13. století. Po sloučení s pěti okolními osadami v roce 1849 došlo ke vzniku největší vesnice v rakouské monarchii s 13 tisíci obyvateli. Dne 28. července 1868 je Varnsdorf povýšen na město, po dalších dvaceti letech si obecní rada schvaluje městský znak podle návrhu Augustina Frinda z Krásné Lípy.

Nejnovější událostí kulturní historie Varnsdorfu je objev PhDr. Tomáše Edela, podle něhož po staletí neznámým a hledaným autorem první česky psané tzv. Dalimilovy kroniky je pravděpodobně johanitský komtur Jindřich z Varnsdorfu.

Město s unikátním architektonickým celkem obsahuje prakticky všechny stavební slohy od podstávkových domů, přes nespočet honosných vil, měšťanských domů, drobných sakrálních památek, pět kostelů až po množství unikáních industriálních budov.

Dominantu tvoří výletní restaurace Hrádek-Burgsberg z roku 1904, která se tyčí na znělcové hoře na státní hranici přímo nad městem. V současné době probíhá její rozsáhlá rekonstrukce. Hrádek v plné kráse bude k vidění v roce 2023.

Ze stavitelských památek dále zaujme klášterní pseudogotický kostel sv. Karla Boromejského z roku 1911 lidově nazývaný „kostelem bez věže“. V interiéru se nachází soubor Zastavení křížové cesty. Mezi nejvýznamnější však patří barokní kostel sv. Petra a Pavla na náměstí, dokončený v roce 1777. Vnitřní zařízení je rokokové a klasicistní. Pamětní deska nad vchodem připomíná první světové provedení Beethovenovy Missy solemnis dne 29. června 1830.

V roce 1871 vzniklo ve Varnsdorfu silné protestní hnutí proti usnesení vatikánského koncilu (obsahující mj. dogma o papežově neomylnosti), které vyvrcholilo založením starokatolické církve s biskupstvím ve Varnsdorfu. Hnutí vedl kněz Antonín Nittel, biskupem byl také Miloš Čech (+1922), bratr básníka Svatopluka Čecha, pochovaný na zdejším hřbitově. V roce 1874 byl dokončen starokatolický kostel, který zdobí mj. dvě díla zdejšího rodáka, sochaře Vincence Pilze.

Bez zajímavosti není skutečnost, že ve městě působila i evangelická církev, jejíž kostel je vystavěn v novogotickém slohu z červených glazovaných cihel.

Z mnoha dalších zajímavostí je, že se město nachází v krajině okouzlujících podstávkových domů. Z celkového počtu 19 tisíc je jich v samotném Varnsdorfu 243 a ve Studánce 91. Podstávkové domy ukazují způsob života původních obyvatel Varnsdorfu, prostých sedláků, tkalců a řemeslníků z 18. a 19. století. Jejich charakteristickým prvkem je sloupová konstrukce „obkračující“ stavbu minimálně z jedné štítové strany a u celodřevěných staveb je dokola celého domu. Skloubil se tak slovanský typ domu s německým vlivem, kdy přízemí jsou roubená a patra hrázděná. Některá lidová stavení mají vzácné kamenné portály.

Místní částí Varnsdorfu je i obec Studánka, nejvýše položená obec regionu. Věž jejího pseudorománského kostela z r. 1872 je zdaleka viditelným orientačním bodem. Přes katastr obce prochází rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Severozápadně od obce pramení Křinice, na jihozápadě najdeme osmnáctihektarový rybník Světlík a na jeho břehu jeden ze dvou dochovaných větrných mlýnů. Také na Studánce najdeme jednotlivé podstávkové domy.

Varnsdorf je obklopen malebným okolím s typickými vrcholy Hrádku (430 m), Špičáku (539 m), Jedlové (774 m) a Studánky (514 m). Je tak svou polohou předurčen k tomu, aby se stal východiskem pěkných výletů do okolí za zajímavostmi historickými a za přírodními zvláštnostmi. Ty skýtají řadu možností pěší turistiky a cykloturistiky.

Na kraji města můžete navštívit pivovar Kocour s vlastní železniční zastávkou, restaurací a ubytováním, doporučujeme naučnou „Včelí stezku“ u rybníčků Gerhus, rybník Mašíňák, unikátní 70mm kino Panorama, nebo krytý bazén s tobogánem.

Řadu zajímavostí lze poznat v příhraničních obcích sousedního Německa, a to v Großschönau, Seifhennersdorfu a Neugersdorfu.

Saxon-Bohemian Switzerland