Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko

Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko

Projekt „Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko“ představuje součást dlouhodobého rozvojového záměru, komplexně řešícího trvale udržitelný rozvoj regionu České Švýcarsko, jenž je turisticky nejatraktivnější a nejnavštěvovanější oblastí Ústeckého kraje – se zaměřením na jeho okrajové regiony – Benešovsko, Krásnolipsko a Šluknovsko.

 • Zahájení: Čtvrtek, 1 Květen, 2014
 • Ukončení: Pátek, 31 Červenec, 2015
EU

Tyto regiony jsou opomíjeny, přestože mají určité specifické zajímavosti, které by měly být turisticky propagovány. Přínosy projektu budou mít významné multiplikační efekty, vezmeme-li v úvahu jejich synergii s ostatními v regionu realizovanými projekty zacílenými na dosažení šetrného rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Zásadním cílem projektu je marketingová podpora okrajových částí Českého Švýcarska (Šluknovsko, Krásnolipsko, Benešovsko), jako součásti značky České Švýcarsko zejména formou komplexní marketingové kampaně propagující turistické atraktivity těchto oblastí, vytvoření inovativních MKG produktů, orientace na nové cílové skupiny (návštěvníci z Polska, rezidenti Libereckého Kraje). Cílem je vyvolání trendu nárůstu počtu návštěvníků, intenzivní komunikace s provozovateli služeb CR vedoucí k identifikaci se značkou České Švýcarsko.

Stěžejní cíle předkládaného projektu jsou tyto:

 •  podpora všestranného a trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu zejména v okrajových destinacích regionu Českého Švýcarska,
 •  zajištění marketingových aktivit propagujících České Švýcarsko a okrajové destinace na trhu cestovního ruchu,
 •  podpora vzniku regionálních partnerství v oblasti cestovního ruchu,
 •  spolupráce s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu,
 •  propagace významných kulturních akcí zejména v okrajových destinacích regionu České Švýcarsko,
 •  vytváření příznivého image okrajových oblastí turistické destinace ČŠ,
 •  podpora marketingových produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem k životnímu prostředí,
 •  zajištění informovanosti nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v Českém Švýcarsku a okrajových destinacích.

Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“
http://www.nuts2severozapad.cz/
www.europa.eu

Kontaktní osoba

 • Dana Štefáčková
 • +420 777 819 198
 • @email
Saxon-Bohemian Switzerland