Rozšíření informací k poradenství v oblasti finančních opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v cestovním ruchu

Rozšíření informací k poradenství v oblasti finančních opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v cestovním ruchu

České Švýcarsko o.p.s.

Stále jsme tu pro Vás, nebojte se na nás obrátit ve věci Informační a metodické podpory ve struktuře finančních opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v cestovním ruchu.

Poskytujeme přehled základních informací o pomoci OSVČ, firmám, podnikatelům. V případě, že máte zájem o zasílání informačního Bulletinu, ve kterém naleznete základní a aktuální informace o možných finančních opatřeních, která můžete využít, napište si o něj na: @email. V případě dotazů k problematice volejte na tel. č.: 775 552 791.

Nově bychom Vás rádi informovali o možnosti čerpání dotace z Programu rozvoje venkova – Výzva č.6.

V rámci tohoto programu mají šanci drobní podnikatelé (např. majitelé penzionů a další) žádat finanční podporu na investiční akce. Mimo to se v rámci tohoto programu objevuje šance pro obce na získání dotace pro kulturní zařízení apod. V této věci jsou Vám k dispozici naši partneři z MAS Český sever, konkrétně se Vám bude věnovat paní Dana Dudková, tel.: 603 887 915.

Základní informace k tomuto programu naleznete na webových a FB stránkách: 

https://www.masceskysever.cz/prv-vyzva-6/
https://www.facebook.com/172504452772645/posts/3087522507937477/?sfnsn=mo

Saxon-Bohemian Switzerland