Správa železnic opraví most na trati mezi Rumburkem a Sebnitzem

Správa železnic opraví most na trati mezi Rumburkem a Sebnitzem

Správa železnic, státní organizace

Správa železnic podepsala na konci února smlouvu se zhotovitelem celkové rekonstrukce mostu přes Karolinino údolí v obci Vilémov u Šluknova na železniční trati Rumburk – Sebnitz. Ta zajistí udržení sjízdnosti této přeshraniční trati v požadovaných parametrech.

Investici za přibližně 217 milionů korun bude realizovat Společnost – most přes Karolinino údolí, kterou tvoří firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a Chládek a Tintěra, Pardubice.

Most o sedmi mostních otvorech měří 217,3 metru a pochází z roku 1904. V prvním a sedmém otvoru je kamenná klenbová konstrukce, ve druhém až šestém pak ocelová příhradová konstrukce. Nejvyšší výška mostu nad údolím je 34 metrů. Po 116 letech provozu se zejména jeho ocelové prvky dostaly na konec své životnosti. Proto Správa železnic přistoupila k rekonstrukci, aby trať mohla i nadále sloužit cestám za prací, do škol i na výlety. Nový most nijak nezmění krajinný ráz, bude ho tvořit ocelová příhradová svařovaná konstrukci ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech, jako jsou ty stávající.

Kamenné žulové zdivo pilířů mostu bude celoplošně očištěno, přespárováno a posíleno injektážemi, které zajistí další trvanlivost zdiva spodní stavby. Pro uložení nové ocelové nosné konstrukce budou na pilířích vybudovány železobetonové úložné prahy. Stávající kamenné klenby budou sanovány shodně jako navazující spodní stavba (pilíře). Z důvodu nevyhovující prostorové průchodnosti bude na klenbách osazena železobetonová přechodová deska s římsami, které umožní osazení zábradlí v požadované vzdálenosti od osy koleje.

Železniční svršek se vymění v nezbytném rozsahu, železniční spodek zůstane zachován. Rekonstrukce mostu si vyžádá nezbytně nutné omezení železničního provozu. Výstavba nových úložných prahů proběhne v rámci dvoudenních výluk naplánovaných na víkendy v období od 16. května do 28. června. Pro výměnu nosné konstrukce mostu pak bude nutná nepřetržitá výluka železničního provozu v délce trvání 91 dní v termínu od 1. září do 30. listopadu letošního roku.

Aktualizace (červen 2020):

Správa železnic musí neplánovaně posunout chystanou rekonstrukci mostu nad Vilémovským potokem ve Šluknovském výběžku na trati 083 Rumburk – Sebnitz z podzimu na příští rok. "Zhotovitel stavby aktuálně řeší zpoždění dodávek materiálů. Konkrétně se jedná o zpoždění dodávek mostních ložisek, jejichž komponenty se vyrábí v Itálii, a o zpoždění dodávek ocelových plechů pro výrobu jednotlivých konstrukcí železničního mostu od dodavatele Vítkovice Steel. Důvodem zpoždění dodávek materiálů jsou dopady pandemie Covid-19," řekl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Zdroj - Děčínský Deník

Saxon-Bohemian Switzerland