ledové útvary ve Vinném sklepě v Kyjovském údolí

ledové útvary ve Vinném sklepě v Kyjovském údolí
Saxon-Bohemian Switzerland