Logo EU
SNCZ
 

Tento web byl vytvořen v rámci projektu „Turistika s výhledem“, financovaného z programu Přeshraniční spolupráce Sasko a Česká republika

I v Českém Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesů

I v Českém Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesů

Správa NP České Švýcarsko

České Švýcarsko, 17. 8. 2018

Z důvodu vysokého požárního nebezpečí platí v Českém Švýcarsku zákaz vstupu do lesů mimo značené turistické cesty. Na základě žádosti podané Správou Národního parku České Švýcarsko a dalšími subjekty vydaly pověřené obce třetího stupně Děčín, Rumburk a Varnsdorf nařízení o vyloučení vstupu, která budou v platnosti do 15. září 2018.

Pro návštěvníky národního parku a okolí opatření v praxi znamená, že se během výletů smí pohybovat jen po značených turistrických trasách.

Vstup do lesů je omezen také v sousedním Saském Švýcarsku, kde navíc návštěvníci nesmí do lesa vstupovat v časech od 21.00 do 6.00 hodin do lesů vůbec, tedy ani po značených turistických trasách.  

    Nařízení o vyloučení vstupu do lesů, město Děčín
    Nařízení o vyloučení vstupu do lesů, město Rumburk
    Nařízení o vyloučení vstupu do lesů, město Varnsdorf

Saxon-Bohemian Switzerland