Příroda

Příběh tohoto území se počíná před mnoha miliony lety, kdy se v oblasti dnešního Českého Švýcarska rozprostíralo mělké moře. Právě z jeho písečného dna se po ústupu moře zrodil podivuhodný svět pískovce. Svět skalních věží, mostů a bran, svět roztodivných kamenných forem, které připomínají včelí plástve anebo přesýpací hodiny. 

Říše skal přitom není říší mrtvého kamene, ale hostí ty nejvzácnější živočichy i pozoruhodné rostliny.

Geologie

Nejvýznamnější kapitola geologické historie území začíná před více než 90 milióny let, kdy se na dně křídového moře začala tvořit vrstva písčitých usazenin. Po ústupu moře začaly vzniklou pískovcovou desku přetvářet dodnes pokračující procesy. Zrodila se tak krajina skalních měst, věží, stěn, roklí a soutěsek... (více)

Fauna

Sousloví "národní park" označuje nesmírně cenné přírodní území, které chráníme proto, že v něm žijí vzácní živočichové a nacházejí se v něm téměř nedotčené přírodní oblasti. Nedostupná skalní a lesní zákoutí skýtají domov mnoha ohroženým druhům živočichů... (více)

Flóra

České Švýcarsko je tvořeno převážně pískovci, na kterých je půda velmi chudá pro růst rostlin. I přesto v této oblasti najdeme celou řadu zajímavých druhů... (více)