Destinační fond Českého Švýcarska

Destinační fond Českého Švýcarska

Destinační fond je společným finančním zdrojem pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, do kterého přispívají všichni zainteresovaní aktéři v regionu.

Destinační fond je založen na partnerství místních podnikatelů, obcí, krajské samosprávy a správ chráněných území rozvíjet cestovní ruch v regionu šetrnou formou, společně a se sdílenými náklady a odpovědností.

10. 10. 2008 proběhlo v Domě Českého Švýcarska slavnostní zahájení destinačního fondu s podepsáním smlouvy, která nabývá platnosti k 1. 1. 2009.

Hlavním předmětem využití příspěvků DF je:

 • kofinancování projektů zaměřených na marketing cestovního ruchu;
 • propagace regionu České Švýcarsko a Šluknovsko jako celku zejména mimo vlastní region spočívající ve vydávání turistických tiskovin, v prezentaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a na internetu, v zajišťování reklamy a v použití PR nástrojů v tuzemsku i v zahraničí;
 • koordinace systému regionální dopravy zohledňující potřeby členů DF;
 • koordinace při vyhledávání a schvalování nových turistických cest a cyklostezek ve prospěch členů DF;
 • administrativní zajištění chodu DF ve vazbě na přeshraniční spolupráci.

DF tvoří:

 1. Členové v kategoriích Vize, Rozvoj, Marketing a Reklama
  Seznam členů Destinačního fondu
 2. Správce fondu: České Švýcarsko o.p.s., Dům Českého Švýcarska, Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
  Základní představení principů DF

Podporujte region společně s námi!


Reporty pro Destinační fond:

Zpravodaj pro členy Destinačního fondu:

Další výstupy:

Zasedání poradního sboru:


Kontaktní osoby:

 • Jiří Rak – Tel: 775 552 792, jiri.rak@ceskesvycarsko.cz
 • Štěpán Hořeňovský - Tel: 775 552 787, stepan.horenovsky@ceskesvycarsko.cz

Destinační fond

 

 

Share