Co jsou regionální výrobky a jak certifikovat?

Informace pro zákazníky i výrobce

České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 koordinátorem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních značek a je udělována nejen v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS Šluknovsko), ale také na území Saského Švýcarska. V regionu je již certifikováno 35 producentů a 10 zážitků. Certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici (nože z Mikova, čokolády z děčínské firmy Jordan & Timaeus), nebo jsou převážně z místních surovin (dřevěné spony od p. Kříže, včelí med od p. Kuby z Brtníků, Děčínská jeřabika z jeřabin v okolí Děčína, kozí sýry z farmy v Nové Vísce apod.). Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu.

Od roku 2014 se uděluje v našem regionu také certifikát pro kategorii zážitků, které jsou spjaté s regionem, mají tradici a jejichž poskytovatelé splnili kritéria pro získání certifikátu (např. Loretánské slavnosti, Velikonoční jízda, Bylinkové zážitky z ČŠ, Pochody skalními hrádky Labských pískovců nebo prohlídky na Zámku Děčín).

Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů a zážitků www.regionalni-znacky.cz . Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce a poskytovatele zážitků na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.

Příští certifikační komise proběhne 24.5. 2017. Přihlášky zájemců lze zasílat na adresu: České Švýcarsko, o.p.s.  

 

 

 

Označení regionálních výrobků z Českosaského Švýcarska

Prodejní místa

Výše jmenované výrobky lze zakoupit přímo u výrobců nebo na informačních střediscích Národního parku České Švýcarko:

Pro zájemce o získání certifikace

Kontaktní údaje

Mgr. Lenka Stiborová
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické nám. 1161/10
407 46 Krásná Lípa
Tel: +420 777 819 915
E-mail: lenka.stiborova@ceskesvycarsko.cz

 

Partner projektu

Projekt byl podpořen projektem TREND - Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách. Projekt je realizován v rámci Programu Cíl3/Ziel3, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další partner:

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Příloha: