Architektura

Tvář krajiny Českého Švýcarska je odedávna spoluvytvářena také přítomností člověka. Smírčí kříže, skalní kapličky a opuštěné kostelní stezky připomínají dávné příběhy zdejších obyvatel. Harmonický soulad místní lidové architektury (tzv. domů s podstávkou) dodnes přitahuje pozornost návštěvníků, kteří do Českého Švýcarska začali přicházet již na konci 19. století. 

Historie osídlení

Až novodobá historie dala Českému Švýcarsku jeho romantický název a učinila jej spíše cílem než domovem. První lidé sem ale vstoupili už před 11 tisíci lety... (více)

Lidová architektura

Ještě dnes můžeme v oblasti celého Šluknovského výběžku vidět zachovalé staré obytné domy, mlýny, pily, školy a stodoly, které jsou unikátním svědectvím osídlení regionu. Jedinečnost této zástavby byla oceněna nejen vyhlášením vesnické památkové zóny, ale též návrhem na zařazení Krajiny podstávkových domů pod záštitu organizace UNESCO... (více)

Historie turistického ruchu

Oblast proslavili především švýcarští výtvarníci, kteří působili na umělecké akademii saského dvora. Tvář zdejší krajiny jim připomínala okolí jejich domovů, proto ji nazvali Saským Švýcarskem. Později vznikl i název pro České Švýcarsko ... (více)

Významné osobnosti

České Švýcarsko právem patří mezi výjimečné lokality díky své impozantní přírodě. Je to ovšem i region, kde žili, tvořili a působili lidé, kteří se významně zapsali do dějin tohoto kraje a zaslouží si naši pozornost... (více)