Tiskové zprávy

Stránky

Kmeny nepůvodních druhů stromů se pod rukama řezbářů mění v sochy zvířat z Českého Švýcarska

Soutěžte o pobyt!

V národním parku České Švýcarsko děti zkoumaly vodu a život kolem vody

Děti zakončily školní rok soutěží „Za humny je národní park“ v areálu Správy národního parku České Švýcarsko

Děti již druhým rokem blíže poznávají národní park České Švýcarsko

Děti z přírodovědného oddílu Ranger objevovaly chráněná území

I letos připravovali dětem aktivní senioři bylinkové výpravy do přírody nebo programy o životě u vody i v lese

V Krásné Lípě již po osmé proběhl festival s cestovatelskou tématikou „Sedm divů“

Stránky