Zážitek - Loretánské slavnosti

Loretánské slavnosti v Rumburku se pořádají v Loretě Rumburk, celodenní divadelní a hudební slavnost pro celou rodinu. Konají se v architektonicky cenném barokním areálu a mariánském poutním místě z 18. století. Od roku 1997 jako připomínky dostavby a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie dne 15. 9. 1707. Datum je pevně dané, vždy v sobotu nejbližší 15. září.


Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, objektem Svatých schodů (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla Loreta součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Zajímavosti: 

Loretánská kaple s ambity je od poloviny roku 2014 zařazena do mezinárodní poutní trasy Via Sacra, vynikajícího putování po sakrálních památkách v Lužici, Polsku a Libereckém kraji. Díky tomu je do tohoto projektu nyní zapojen i Šluknovský výběžek, resp. České Švýcarsko.